Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksua vastaan. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 125 000 000 kappaletta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 38,2 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Uudet osakkeet annetaan yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita (merkintäetuoikeusanti). Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ja se kumosi varsinaisen yhtiökokouksen 21. maaliskuuta 2012 antaman osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.citycon.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ylimaarainen_yhtiokokous_2013/ viimeistään 20.2.2013.

Helsinki 6.2.2013


CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

Toimitusjohtaja


Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760


marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137


eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet


www.citycon.fi