Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen Yuval Yanain toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen uudelle jäsenelle maksetaan palkkiota 21.3.2012 pidetyn yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ja suhteessa uuden jäsenen nimittämisen jälkeen jäljellä olevaan nykyisen hallituksen toimikauden pituuteen.

Yuval Yanai (s. 1952) on Given Imaging Ltd:n talousjohtaja. Hän on Israelin kansalainen ja hänellä on yliopistotutkinto taloustieteissä. Yuval Yanain henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/hallitus.


Cityconin hallituksen arvioinnin mukaan Yuval Yanai on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.


Cityconin hallitus päätti valita Yuval Yanain hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäseneksi. Samanaikaisesti hallitus päätti että hallituksen jäsen Roger Kempe siirtyy hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsenestä strategia- ja investointivaliokunnan jäseneksi.  Muilta osin hallituksen valiokuntien kokoonpanot säilyvät ennallaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.citycon.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ylimaarainen_yhtiokokous_2012/ viimeistään 25.10.2012.

Helsinki 11.10.2012

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puh. 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puh. 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi