CITYCON OY:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS OPTIO-OIKEUKSIEN PERUSTEELLA

Cityconin optio-ohjelman 1999 A/B/C -optio-oikeuksilla merkittiin marraskuussa
228.500 uutta Citycon Oy:n nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta. Osakemerkintöjä
vastaava osakepääoman korotus, 308.475 euroa, on tänään merkitty
kaupparekisteriin. Uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi
17.12.2004.

Optioilla merkittiin 228.500 osaketta 1,54 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.
Kullakin osakkeella on yksi ääni. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
tilikaudelta 2004. Muut osakeoikeudet ovat astuneet voimaan tänään.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 156.655.833,30 euroa
ja osakkeiden lukumäärä on 116.041.358.

Helsinki 16.12.2004

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256