CITYCON OYJ   Pörssitiedote   6.2.2020 klo 09:05

Cityconin hallitus on päättänyt päivittää Cityconin ohjeistuskäytäntöä hybridilainan liikkeeseen laskemisen seurauksena. Määritelläkseen hybridilainan korkojen vaikutuksen, Citycon muuttaa tulevaisuuden näkymien esittämistapaansa. Vuodesta 2020 lähtien Cityconin tulevaisuuden näkymät sisältävät operatiivisen liikevoiton (Direct operating profit), osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS) ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (adjusted EPRA EPS).

Citycon julkisti 18.11.2019, että se laskee liikkeelle 350 miljoonan euron vihreän hybridilainan, jonka liikkeellelaskupäivä on 22.11.2019. Kyseinen menettely on kuvattu tarkemmin Cityconin 18.11.2019 julkaisemassa pörssitiedotteessa. Hybridilaina on toissijainen suhteessa tiettyihin yhtiön muihin velkavastuisiin ja hybridilaina käsitellään Cityconin IFRS:n mukaisesti laaditussa konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Myös hybridilainan korot käsitellään omassa pääomassa eikä niitä siten lasketa osaksi yhtiön rahoituskuluja tuloslaskelmalla.

Tilinpäätöstiedotteen mukaisesti Cityconin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2020 ovat:

Citycon odottaa vuoden 2020 osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,815-0,915 euroa. Lisäksi yhtiö odottaa operatiivisen liikevoittonsa (direct operating profit) olevan 191-209 miljoonaa euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (adjusted EPRA EPS) olevan 0,720-0,820 miljoonaa euroa.

5.2.2020 tiedotettu, kolme kauppakeskusta käsittävän portfolion osto on huomioitu arvioissa. Muilta osin arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Cityconin tiedonantopolitiikka on päivitetty vastaamaan uutta ohjeistuskäytäntöä. Päivitetty tiedonantopolitiikka on saatavilla Cityconin nettisivuilla.

Espoo, 5.2.2020

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com


Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Lisätietoa Cityconista osoitteessa www.citycon.com