Citycon ottaa käyttöön maalämmön ja jäähdytyksen Jakobsbergs Centrumissa Ruotsissa. Kauppakeskuksen kokonaisenergian kulutus vähenee näin jopa 65 prosenttia. Jakobsbergs Centrumissa toteutettava maalämmön pilottiprojekti on linjassa Cityconin tavoitteiden kanssa.  Niiden mukaisesti Citycon investoi energiatehokkuuden parantamiseen ja kasvattaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.

Jakobsberg Centrum on Ruotsissa suurin kauppakeskus, joka siirtyy kaukolämmöstä kokonaan maalämmön käyttöön. Noin 97 prosenttia kauppakeskuksen lämmityksestä ja jäähdytyksestä katetaan uusiutuvalla maalämmöllä, joka ei tuoda lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Projekti on osa Cityconin ympäristöstrategiaa, jossa on määritelty kunnianhimoiset viiden vuoden tavoitteet kauppakeskusten sähkön, lämmityksen, jäähdytyksen ja vedenkulutuksen sekä hiilipäästöjen vähentämiseksi.

- Kauppakeskukset ovat isoja lämmityksen ja jäähdytyksen käyttäjiä. Maalämpö on houkutteleva uusiutuva vaihtoehto, sillä pystymme sen avulla vähentämään ympäristövaikutuksia merkittävästi. Maalämpö parantaa energiaomavaraisuuttamme ja alentaa operatiivisia kustannuksiamme, Cityconin Ruotsin liiketoimintojen kiinteistökehitysjohtaja Mattias Bernunger sanoo.

Cityconilla on projektin yhteistyökumppanina Adven, joka investoi ja toteuttaa maalämpövoimalan. Citycon tilaa Advenilta hiilidioksidittoman lämmityksen ja jäähdytyksen.

- Maalämpö on kiinteistön omistajalle ympäristöystävällinen ja kustannustehokas vaihtoehto. Ympäristösertifikaatit ovat nopeasti kasvava trendi, ja maalämpö auttaa osaltaan saavuttamaan niiden vaatimukset, Adven Swedenin toimitusjohtaja Jonas Häggqvist sanoo.  

Uusi energiajärjestelmä on toiminnassa Jakobsbergs Centrumissa syksyn 2016 aikana. Jos pilottihanke menestyy, Citycon suunnittelee maalämmön käyttöönottoa myös muissa kauppakeskuksissa.Helsinki 22.12.2015


CITYCON OYJ


Lisätiedot:

Kiinteistökehitysjohtaja Mattias Bernunger

Puhelin +46 8 522 803 25 tai +46 706 64 45 59

mattias.bernunger@citycon.com

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä lähes 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi