Citycon Oyj hankki tammikuussa 2013 kauppakeskus Kista Gallerian Tukholmasta yhdessä Canada Pension Plan Investment Board:in kanssa (CPPIB). Hankinnan yhteydessä Citycon tiedotti liikevaihtonsa, nettovuokratuottojensa ja sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon kasvavan koko Kista Gallerian liikevaihdolla, nettovuokratuotoilla ja kiinteistön käyvällä arvolla. Ilmoittamastaan poiketen hankinta tullaan käsittelemään Cityconin raportoinnissa yhteisyrityksenä, jolloin Kista Galleria yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Pääomaosuusmenetelmän mukaan Cityconin osuus (50 %) Kista Gallerian tilikauden tuloksesta esitetään laajan konsernituloslaskelman rivillä Osuus yhteisessä määräysvallassa olevien yksikköjen voitoista ja konsernitaseessa rivillä Osuudet yhteisessä määräysvallassa olevissa yksiköissä.

Huolimatta yhdistelyn muutoksesta Kista Gallerian vaikutus yhtiön operatiiviseen tulokseen (EPRA earnings) ja osakekohtaiseen operatiiviseen tulokseen (EPRA EPS) pysyy samana.

Läpinäkyvyyden takaamiseksi Kista Galleriasta annetaan jatkossa lisätietoa ikään kuin se olisi täysin yhdistelty Cityconiin.


Helsinki 6.2.2013

CITYCON OYJ

Lisätiedot:

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi