Citycon Oyj ("Citycon") on tänään toteuttanut norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n ("Sektor") koko osakekannan hankinnan sen omistajilta Joh Handel Eiendom 1 AS:ltä, Varner Invest AS:ltä ja K&S Holding AS:ltä ("Myyjät") ("Yrityskauppa"). 


Cityconin maksama velaton kokonaiskauppahinta kaikista Sektorin osakkeista oli 1.467 miljoonaa euroa (12.320 miljoonaa Norjan kruunua vaihtokurssilla 8,4). Cityconin tänään Yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä maksama käteiskauppahinta oli noin 540 miljoonaa euroa (4.538 miljoonaa Norjan kruunua vaihtokurssilla 8,4) tavanomaisten taseoikaisujen jälkeen, mutta kauppahintaa voidaan vielä oikaista Sektorin päivitetyn oikaistun konsernitaseen perusteella Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen. Nämä oikaisut määrittävät mahdollisen Cityconin tai Myyjien maksettavaksi tulevan oikaisun määrän. 


Yrityskaupan käteiskauppahinnan lisäksi Citycon on tänään maksanut tarvittavat varat, jotta Sektor voi toteuttaa sen kolmen yhteismäärältään noin 222 miljoonan euron (1.865 miljoonaa Norjan kruunua vaihtokurssilla 8,4) vakuudellisen joukkovelkakirjalainan aikaistetun lunastamisen, sekä Myyjien Sektorille antaman noin 42 miljoonan euron (350 miljoonaa Norjan kruunua vaihtokurssilla 8,4) osakaslainan takaisinmaksun. Nämä maksut rahoitettiin (i) Cityconin 13.7.2015 päättyneestä merkintäoikeusannista saaduilla 604 miljoonan euron tuotoilla ja (ii) Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorin ja Pohjola Pankki Oyj:n myöntämistä, alun perin enimmäismäärältään 400 miljoonan euron väliaikaisista rahoitusfasiliteeteista nostetuilla 222 miljoonan euron lainoilla. Väliaikaisista rahoitusfasiliteeteista nostetut lainat erääntyvät kesäkuussa 2016. Lisäksi Sektorin nykyisten noin 671 miljoonan euron (5.639 miljoonaa Norjan kruunua vaihtokurssilla 8,4) pankkirahoitusfasiliteettien osalta Sektor on saanut kyseisten pankkirahoitusfasiliteettien lainanantajilta suostumukset siihen, että ne pysyvät voimassa Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen huhtikuuhun 2016 saakka. 


Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Citycon harkitsee eri vaihtoehtoja rahoitusrakenteensa optimoimiseksi pitkällä tähtäimellä ja väliaikaisten pankkirahoitusfasiliteettien sekä Sektorin olemassa olevien pankkilainojen uudelleenrahoittamiseksi ennen niiden erääntymistä. Citycon aikoo kerätä uudelleenrahoittamiseen tarvittavat varat muun muassa myymällä ydinliiketoimintaan kuulumattomia omaisuuseriä, laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainoja sekä pankkilainoista saatavilla varoilla. 


Cityconin vuodelle 2015 julkistamat tulevaisuuden näkymät koskien operatiivista liikevoittoa (EPRA Operating profit) ja operatiivista tulosta (EPRA Earnings) eivät vielä huomioi Yrityskaupan vaikutuksia.  Koska Cityconin esittämä ennuste osakekohtaisesta tuloksesta (EPRA EPS basic) perustuu yhtiön osakkeiden nykyiseen lukumäärään, Citycon julkisti 13.7.2015 tarkistaneensa tätä ennustetta heijastamaan Cityconin ja Sektorin yhdistettyä kiinteistökantaa sekä 13.7.2015 päättyneen merkintäoikeusannin seurauksena kasvanutta osakkeiden lukumäärää. Citycon ennustaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS basic) olevan 0,155–0,175 euroa. Citycon aikoo päivittää ohjeistustaan myös muilta osin heijastamaan Yrityskaupan vaikutuksia Q2/2015 -osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä 15.7.2015. 


Yrityskaupan toteuttamisen myötä Cityconin hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo nousi 3,4 miljardista eurosta 4,9 miljardiin euroon ja Citycon omistaa nyt 55 kauppakeskusta sekä 25 muuta liikekiinteistöä. 


Lisätietoja Yrityskaupasta ja sen vaikutuksista Cityconiin on kuvattu 25.5.2015 ja 18.6.2015 julkaistuissa Cityconin pörssitiedotteissa sekä 18.6.2015 julkaistussa merkintäoikeusantiin liittyvässä esitteessä. 

 


Helsinki, 14.7.2015


CITYCON OYJ

 


Sijoittajakyselyt:

Henrica Ginström

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Puh. +358 50 554 4296

henrica.ginstrom@citycon.com


   


Cityconista


Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja yhtiön markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja Virossa, se on markkinajohtajien joukossa Ruotsissa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla. www.citycon.com