Citycon on uudistanut organisaatiomallinsa ja yhtiötä johdetaan jatkossa maaorganisaatioiden sijaan klustereittain. Citycon on jaettu kahdeksaan klusteriin kiinteistöjen sijainnin mukaan. Uusi organisaatiomalli otetaan käyttöön välittömästi.


Uudessa organisaatiomallissa Suomen kauppakeskukset ja muut kiinteistöt on jaettu neljään klusteriin, Ruotsin kolmeen ja Baltian ja uusien markkinoiden yhteen klusteriin. Kullakin klusterilla on oma kaupallinen johtajansa, joka raportoi operatiiviselle johtajalle. Kaupallisella johtajalla on oma tiimi, joka koostuu kauppakeskuspäälliköistä, vuokrauspäälliköstä ja teknisestä päälliköstä. Kehitys- ja vastuullisuus, markkinointi sekä talous ja kirjanpito on jatkossa keskitetty tukemaan klustereiden toimintaa ja tuomaan maan rajat ylittäviä synergiaetuja. Uudistuksen yhteydessä Suomen maajohtaja Marko Juhokas on nimitetty konsernin kehitys- ja vastuullisuusjohtajaksi. Hänen vastuullaan on konsernin kiinteistökehitystoiminta tavoitteena koko kiinteistökannan arvon kasvattaminen. 


“Uusi toimintamallimme tukee tavoitettamme luoda yhtenäinen Citycon. Haluamme palvella asiakkaitamme paremmin ja olemme siksi siirtäneet päätöksentekovaltaa lähemmäs vuokralaisia ja kauppakeskusten arkea. Tiettyjen vastuiden keskittäminen hyödyttää kaikkea toimintaamme ja näkyy vuokralaisiin ja asiakkaisiin saakka. Esimerkiksi markkinoinnissa voimme hyvin käyttää toimivaa kampanjaa koko toiminta-alueellamme, ” Cityconin toimitusjohtaja Marcel Kokkeel kertoo ja jatkaa: ”Tavoittelemme uudella mallilla sisäistä tehokkuutta, sujuvampaa sisäistä tiedonkulkua ja korkeampaa sisäistä yrittäjähenkeä ja omistajuutta selkeämpien roolien ja vastuiden avulla. Sisäinen tehokkuus on meille Cityconissa tärkeää ja sen vaikutuksen uskotaan olevan merkittävä julkaisemiemme säästötavoitteiden saavuttamisessa vuonna 2013.”


Konsernitason toiminnot kuten laskenta ja rahoitus, controller-toiminnot, IT, lakiasiat, henkilöstöasiat, sijoittajasuhteet ja viestintä jatkavat organisaatiossa ennallaan klustereita tukien.Helsinki 6.2.2013

CITYCON OYJ

Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760


marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137


eero.sihvonen@citycon.fi