Citycon vahvistaa henkilöresurssejaan kiinteistösijoituksessa

Cityconin hallitus on päättänyt vahvistaa kiinteistösijoitustoimintansa
henkilöresursseja nimittämällä kiinteistösijoitusjohtajaksi ja johtoryhmän
jäseneksi dipl.ins. Harri Holmströmin (48). Holmström on viimeksi toiminut SRV
Viitoset Oy:n johtajana vastuualueenaan kansainvälinen markkinointi. Hänen
tehtäviinsä kiinteistösijoitustoiminnan lisäksi kuuluu Cityconin
laajentumismahdollisuuksien selvittäminen Skandinavian ja Baltian maihin. Hän
aloittaa tehtävässään tammikuun 2005 alussa.

Citycon Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Citycon Oyj
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puh. (09) 6803 6738

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi