vakuudettoman luottosopimuksen kansainvälisen pankkiryhmän kanssa.
Järjestely koostuu 200 miljoonan euron suuruisesta kertalyhenteisestä
seitsemän vuoden pituisesta lainasta sekä 150 miljoonan euron
suuruisesta, viiden vuoden mittaisesta luottolimiitistä. Laina
ylimerkittiin huomattavasti syndikointivaiheessa.

Lainan korkomarginaalit ovat lähtötilanteessa 0,55 % viiden vuoden
luottolimiitille ja 0,675 % seitsemän vuoden kertalyhenteiselle
lainalle. Lainan korkomarginaalit määräytyvät marginaaliasteikon
perusteella, jossa marginaali riippuu Cityconin
korkokatekovenantista. Marginaalit voivat vaihdella välillä 0,50 % -
0,65 % luottolimiitille ja välillä 0,625 % - 0,825 % seitsemän vuoden
lainalle.

Uusi syndikoitu luotto mahdollistaa yhtiön kasvun toteuttamisen
kilpailukykyisellä korkokustannuksella ja pidentää Cityconin
velkasalkun keskimääräistä laina-aikaa.

Seitsemän vuoden pituinen laina käytetään syyskuussa nostetun
kauppakeskus Ison Omenan hankintaa varten nostetun lyhytaikaisen
lainan, jonka jäljellä oleva lainasumma on 200 miljoonaa euroa,
jälleenrahoitukseen. Viiden vuoden pituisella 150 miljoonan euron
luottolimiitillä rahoitetaan jatkossa Cityconin käynnissä olevia
kehityshankkeita ja strategian mukaisia mahdollisia
kiinteistöhankintoja.

Lainan pääjärjestäjät ovat Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank A/S,
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, OKO Pankki Oyj,
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ), joiden
lisäksi pankkiryhmään kuuluu myös Bank DnB Nord A/S.

Helsinki 27.11.2007

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Talousjohtaja Eero Sihvonen, matkapuhelin 050 557 9137

Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi