Seuraten yleismaailmallista trendiä kohti neljännesvuosittaista osingonmaksua, Cityconin hallitus on päättänyt, että se tulee ehdottamaan yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016, että Citycon siirtyisi neljännesvuosittaiseen varojenjakopolitiikkaan vuodesta 2016 alkaen.

Cityconin hallitus on myös vahvistanut Cityconin nykyisen osingonjakopolitiikan, jonka mukaisesti yhtiö jakaa yli 50 prosenttia tilikauden voitosta kiinteistöjen käyvän arvon muutokset pois lukien. Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016 pyritään kuitenkin tekemään varojenjakoehdotus, jonka mukaisesti tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 jaettavat varat, mukaan lukien pääoman palautus, olisivat tasolla 0,15 euroa osakkeelta, neljännesvuosittaisina erinä maksettuna, edellyttäen, että yhtiön taloudellinen tilanne sen sallii.

Helsinki 28.10.2015

CITYCON OYJ


Lisätiedot:

Eero Sihvonen

Varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.com


Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä lähes 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi