Citycon Oyj ja Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) ilmoittivat 19.12.2012 allekirjoittaneensa sopimuksen DNB Livsforsikring ASA:n kanssa Tukholmassa sijaitsevan Kista Galleria -kauppakeskuksen hankinnasta noin 4,6 miljardilla Ruotsin kruunulla. Kauppa toteutui tänään 17.1.2013. Kauppahinta closing-päivän kurssilla vastaa noin 530 miljoonaa euroa. Kaupan ehtojen mukaan Citycon ja CPPIB kumpikin omistavat kauppakeskuksesta puolet.

Kaupan yksityiskohtia on käsitelty yhtiön 19.12.2012 julkaisemissa pörssi- ja lehdistötiedotteissa sekä yhtiön verkkosivuilla.

Citycon ja CPPIB allekirjoittivat 14.1.2013 yhteensä 2290 miljoonan Ruotsin kruunun (noin 265 milj. euron) suuruisen kiinteistövakuudellisen lainan kauppakeskusinvestoinnin rahoittamiseksi. Lainan vakuutena on Kista Galleria. Laina-aika on viisi vuotta ja lainanantajina Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), joka toimi transaktion koordinaattorina, Swedbank AB sekä Aareal Bank AG.

Citycon ilmoitti kaupan allekirjoittamisen yhteydessä rahoittavansa loput omasta osuudestaan käyttämällä olemassa olevia luottolimiittejä sekä harkitsevansa osakeannin järjestämistä oman pääoman hankkimiseksi. Pääoman hankkimisen yksityiskohtia suunnitellaan, ja mahdollinen antipäätös vaatii 6.2.2013 pidettävän yhtiökokouksen hyväksynnän.

Cityconilla on nyt omistuksessaan tai johdettavanaan yhteensä 38 kauppakeskusta ja 40 muuta kauppapaikkaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Liettuassa.

Helsinki 17.1.2013

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

Toimitusjohtaja


Lisätiedot:

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi