Cityconin laajentuminen Ruotsissa jatkuu

Citycon Oyj on 16.12.2005 allekirjoittanut sopimuksen suur-Göteborgin alueella
sijaitsevien Backan, Hindåsin, Landvetterin ja Flodan liikekeskusten
hankkimisesta. Kaupan arvioidaan toteutuvan lopullisesti helmikuussa 2006.
Kiinteistöjen velaton kauppahinta on 239,0 miljoonaa Ruotsin kruunua (n. 25,4
miljoonaa euroa). Kohteiden nettotuotto kaupantekohetkellä on 7,2 prosenttia.

Hankittujen liikekeskusten vuokrattava pinta-ala on yhteensä n. 26 000 m² ja
keskimääräinen vuokrausaste 96 %.
Kaikki kohteet sijaitsevat voimakkaasti kasvavilla alueilla, 35 kilometrin
säteellä Göteborgin ydinkeskustasta. Kohteet ovat lähialueita palvelevia
liikekeskuksia, joissa on myös kunnallisia palveluita.

Liikekeskusten hankinta on jatkoa Cityconin marraskuussa julkistamalle Lindomen
liikekeskuksen kaupalle. Kaupat ovat osa Cityconin laajentumisstrategiaa
Skandinaviassa ja Baltiassa ja vahvistavat yhtiön asemaa Ruotsin
kiinteistömarkkinoilla.

Helsingissä 16.12.2005

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi