Cityconin osakepääoman korotus merkitty kaupparekisteriin

Citycon Oyj:n suunnattuun osakeantiin 2005 liittyvä osakepääoman korotus
16 200 000 euroa on tänään merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet, 12 000 000
kappaletta, ovat kirjattuina osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja julkisen
kaupankäynnin kohteena arviolta 3.8.2005. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen
osinkoon 1.1.2005 alkaneelta tilikaudelta lähtien ja tuottavat muut osakkeisiin
liittyvät oikeudet yhtiössä tästä päivästä lukien.

Osakepääoman korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma on
168 426 928,80 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 124 760 688.

Helsinki 2.8.2005

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi