Cityconin osakepääoman korotus merkitty kaupparekisteriin

Citycon Oyj:n suunnattuun osakeantiin liittyvä osakepääoman korotus 15 120 000
euroa on tänään merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet, 11 200 000
kappaletta, ovat kirjattuina osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja julkisen
kaupankäynnin kohteena arviolta 27.10.2005. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen
osinkoon 1.1.2005 alkaneelta tilikaudelta lähtien ja tuottavat muut osakkeisiin
liittyvät oikeudet yhtiössä tästä päivästä lukien.

Osakepääoman korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma on
183 860 128,80 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 136 192 688.

Helsinki 26.10.2005

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi