Cityconin osakepääoman korotus optio-oikeuksilla 1999

Cityconin optio-ohjelman 1999 A/B/C -optio-oikeuksilla merkittiin lokakuussa
189 000 uutta Citycon Oyj:n nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta.
Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus, 255 150,00 euroa, on tänään
merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin
kohteeksi 20.10.2005.

Optioilla merkittiin 189 000 osaketta 1,40 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.
Kullakin osakkeella on yksi ääni. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
tilikaudelta 2005. Muut osakeoikeudet ovat astuneet voimaan tänään.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 168 740 128,80 euroa
ja osakkeiden lukumäärä on 124 992 688.

Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan merkitä
vielä 4 411 170 uutta osaketta, minkä perusteella yhtiön osakepääoma voi nousta
vielä 5 955 079,50 eurolla. Osakkeiden merkintäaika päättyy 30.9.2007.

Helsinki 19.10.2005

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi