CITYCONIN OSAKKEITA MERKITTY OPTIOTODISTUKSILLA MARRASKUUSSA

Cityconin optio-ohjelman 1999 A/B/C -optio-oikeuksilla merkittiin marraskuussa
228.500 uutta Citycon Oyj:n osaketta nimellisarvoltaan 1,35 euroa.
Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus, 308.475 euroa, tullaan
merkitsemään kaupparekisteriin arviolta 16.12.2004. Uudet osakkeet otetaan
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle yhdessä vanhojen
osakkeiden kanssa arviolta 17.12.2004.

Optioilla merkittiin 228.500 osaketta 1,54 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.
Kullakin osakkeella on yksi ääni. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
tilikaudelta 2004. Muut osakeoikeudet astuvat voimaan osakepääoman korotuksen
rekisteröintipäivästä.

Osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity
osakepääoma tulee olemaan 156.655.833,30 euroa ja osakkeiden lukumäärä on
116.041.358.

Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan merkitä
vielä 5.236.500 uutta osaketta, minkä perusteella yhtiön osakepääoma voi nousta
vielä 7.069.275 eurolla. Osakkeiden merkintäaika päättyy 30.09.2007.

Helsinki 1.12.2004

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256