CITYCON OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 25.10.2005 klo 13.00

Cityconin suunnatun annin osakemerkinnät hyväksytty

Citycon Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 25.10.2005 hyväksynyt
osakemerkinnät kaikkien Yhtiön suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavien
11 200 000 osakkeen osalta. Hallitus päätti rekisteröidä osakepääoman korotuksen
kaupparekisteriin ja hakea uusien osakkeiden ottamista Helsingin Pörssin
päälistalle yhtiön muiden samanlajisten osakkeiden kanssa. Osakkeet ovat julkisen
kaupankäynnin kohteena arviolta 27.10.2005.

Suunnatun osakeannin johdosta Yhtiön osakepääomaa korotetaan 15 120 000 eurolla.
Osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeen Yhtiön osakepääoma on
183 860 128,80 euroa koostuen 136 192 688 osakkeesta. Kaikki suunnatussa
osakeannissa merkityt osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan. Osakkeet
oikeuttavat tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin 1.1.2005 alkaneelta
tilikaudelta lähtien ja tuottavat muut osakasoikeudet Yhtiössä sen jälkeen, kun
osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Helsinki 25.10.2005

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi