Citycon Oyj:n hallitus on kokouksessaan 7.9.2012 päättänyt mitätöidä Cityconin 20.7. ja 13.8.2012 takaisin ostamat 600 velkakirjaa yhtiön 2.8.2006 liikkeeseen laskemasta pääomaehtoisesta vaihtovelkakirjalainasta vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 7 (g) mukaisesti. Citycon tiedotti takaisinostoista edellä mainittuina päivinä.

Mitätöinnin jälkeen vaihtovelkakirjalainan perusteella liikkeeseen laskettuja velkakirjoja on 825 kappaletta ja niillä voidaan merkitä enintään 9 821 428 Cityconin osaketta. Cityconin osakepääoman korotuksen enimmäismäärä vaihtovelkakirjalainan perusteella laski mitätöinnin seurauksena 22 901 784,75 eurosta 13 258 927,80 euroon. Yllä mainitut muutokset Cityconin vaihtovelkakirjalainaan on tänään, 21.9.2012, merkitty kaupparekisteriin.

Käynnissä olevan merkintäetuoikeusannin vuoksi Cityconin hallitus päätti 7.9.2012 muuttaa vaihtovelkakirjalainan vaihtohintaa 4,20 eurosta 4,05 euroon edellyttäen, että merkintäetuoikeusanti toteutetaan täysimääräisenä annin ehdoissa kuvatulla tavalla. Uusi vaihtohinta on voimassa 2.10.2012 alkaen. Edellyttäen, että uusi vaihtohinta tulee voimaan, vaihtovelkakirjalainan perusteella merkittävien osakkeiden kokonaismäärä on 10 185 185 ja Cityconin osakepääoman enimmäiskorotus merkintöjen johdosta on 13 749 999,75 euroa.

Helsinki 21.9.2012

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi