Citycon Oyj:n hallitus on kokouksessaan 29.11.2012 päättänyt mitätöidä Cityconin 9.10.2012 takaisin ostamat 29 velkakirjaa yhtiön 2.8.2006 liikkeeseen laskemasta pääomaehtoisesta vaihtovelkakirjalainasta vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 7 (g) mukaisesti. Citycon tiedotti takaisinostosta edellä mainittuna päivinä.

Mitätöinnin jälkeen vaihtovelkakirjalainan perusteella liikkeeseen laskettuja velkakirjoja on 796 kappaletta ja niillä voidaan merkitä enintään 9 827 160 Cityconin osaketta. Cityconin osakepääoman korotuksen enimmäismäärä vaihtovelkakirjalainan perusteella laski mitätöinnin seurauksena 13 749 999,75 eurosta 13 266 666,43 euroon. Yllä mainitut muutokset Cityconin vaihtovelkakirjalainaan on tänään, 20.12.2012, merkitty kaupparekisteriin.

Helsinki 20.12.2012

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi