Citycon Oyj:n vuoden 2012 tilinpäätös on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.citycon.fi. Tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2012.

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

Toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi