Citycon Oyj:n merkintäetuoikeusannissa annetut uudet osakkeet,
27 594 782 kappaletta, on tänään merkitty kaupparekisteriin ja ne
kirjataan tänään myös osakkeenomistajien arvo-osuustileille. Uudet
osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena OMX Pohjoismainen
Pörssi Helsingissä yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa 11.10.2007
alkaen. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon ja tuottavat muut
osakkeisiin liittyvät oikeudet yhtiössä tästä päivästä lukien.

Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Citycon Oyj:n
osakkeiden lukumäärä on 220 758 254.

Helsinki 10.10.2007

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puh. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Talousjohtaja Eero Sihvonen, matkapuhelin 050 557 9137

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi