Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön
tilinpäätöksen tilikaudelta 2007 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tilikauden 2007
osingoksi yhtiökokous päätti 0,04 euroa osakkeelta, minkä lisäksi
yhtiökokous päätti 0,10 euron osakekohtaisesta pääoman palautuksesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osingonmaksun ja pääoman
palautuksen täsmäytyspäivä on 18.3.2008 ja osinko ja pääoman palautus
maksetaan 2.4.2008. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Amir
Bernstein ja Per-Håkan Westin. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotuksen optio-ohjelman 2004 ehtojen muuttamisesta.

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyi kahdeksana ja
hallitukseen valittiin uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Gideon
Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Claes Ottosson, Dor J.
Segal ja Thomas W. Wernink. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin
civil ingenjör Per-Håkan Westin (s. 1946) ja LL.M. Amir Bernstein (s.
1969).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160
000 euron vuosipalkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron
vuosipalkkio ja hallituksen jäsenelle 40 000 euron vuosipalkkio.
Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen
valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 700 euron sekä hallituksen ja
valiokuntien muille jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka
ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuija
Korpelainen.

Hallituksen ehdotus optio-ohjelman 2004 ehtojen muuttamiseksi

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa
optio-ohjelman 2004 ehtoja seuraavasti:

Optio-oikeuksien 2004 A/B/C merkintähintoja alennetaan merkintähinnan
määräytymisjakson alkamisen jälkeen mutta ennen osakemerkintää kunkin
osingonjaon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä puolella
osinkojen määrästä ja puolella sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta palautettavasta määrästä.

Tämän päätöksen seurauksena vuoden 2004 optio-oikeuksien
merkintähinnat ovat 18.3.2008 alkaen seuraavat: 2004 A-optioiden
merkintähinta on 2,2732 euroa/osake, B-optioiden 2,6608 euroa/osake
ja C-optioiden 4,3613 euroa/osake.

Helsingissä 13.3.2008

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Talousjohtaja Eero Sihvonen, matkapuhelin 050 557 9137

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi