Citycon Oyj:n Suomen liiketoimintojen uudelleenorganisointiin liittyneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Citycon vähentää Suomen liiketoiminnoista yhteensä 10 henkilöä. Neuvottelujen alkaessa henkilöstön vähentämistarpeen arvioitiin olevan enintään 14 henkilöä.


Cityconin kaikissa toimintamaissa siirrytään klusteriorganisaatioon, jossa useista kauppakeskuksista muodostettavia kokonaisuuksia johtavat kaupalliset johtajat. Uusi organisaatiomalli tulee olemaan entistä tehokkaampi ja tuo päätöksenteon lähemmäksi liiketoimintaa. Samalla yhtenäistetään toimintatapoja ja poistetaan päällekkäisiä vastuita.

Helsinki 30.1.2013


CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

Toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760


marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137


eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet


www.citycon.fi