Eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kattojärjestö EPRA (European Public Real Estate Association) valitsi vuosikonferenssissaan Cityconin vuoden 2010 vuosikertomuksen ja vastuullisuusraportin yhdeksi toimialan parhaista. EPRA arvioi vuosittain 83 eurooppalaisen, pörssinoteeratun kiinteistöyhtiön vuosikertomukset ja niiden tilinpäätösosuudet ja palkitsee niiden parhaimmiston.


Tänä vuonna yhdeksälle yhtiölle myönnettiin kultatason tunnustuspalkinto. Cityconin vuosikertomus oli yksi näistä yhdeksästä, parhaimmiksi arvioiduista raporteista. Cityconin vuosikertomus palkittiin kilpailussa kultatason maininnalla jo toisen kerran peräkkäin.


Citycon sai tunnustusta muun muassa perusteellisesta johdon katsauksesta ja yksityiskohtaisesta KPI:den (key performance indicator) esitystavasta. Tämän lisäksi kiitettiin perusteellista kiinteistöomaisuutta esittelevää osiota, jossa oli runsaasti kiinteistöjen arvostukseen liittyvää tietoa. Olennainen tieto oli tiivistetty taulukoihin ja kehityshankkeista oli tarjolla yksityiskohtainen analyysi. EPRA arvosti myös sitä, että Citycon esittää ERPA-tunnusluvut erillisinä taulukoina ja että ne on täsmäytetty yhteen IFRS-raportoinnin kanssa.


EPRA:n tehtävänä on saada listattujen kiinteistöyhtiöiden mielipide kuuluville Euroopassa, yhtenäistää kiinteistösijoitusyhtiöiden raportointia sekä siten vertailukelpoisuutta sijoittajien silmissä.


EPRA on luonut yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden ja listayhtiöiden kanssa raportointistandardit ja - suositukset, joita päivitetään jatkuvasti. Citycon noudattaa muiden EPRA:n jäsenten ja eurooppalaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden tapaan EPRA:n suosituksia ja on ollut ja on edelleen mukana raportoinnin kehittämistyössä. Vuosikertomuskilpailussa verrataan erityisesti EPRA:n raportointistandardien noudattamista.


Lisätietoja:


Eero Sihvonen, talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja, puh. 050 557 9137

 


Hanna Jaakkola, sijoittajasuhde ja viestintäjohtaja, puh. 040 566 6070