Finanssivalvonta on 23.9.2011 hyväksynyt Citycon Oyj:n (”Yhtiö”) arvopaperimarkkinalain mukaisen perusesitteen, joka sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta (”Perusesite”). Perusesite on voimassa 12 kuukautta sen julkistamisesta.

Perusesite on tästä päivästä, 26.9.2011, alkaen sen voimassaoloajan saatavilla suomenkielisenä Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.citycon.fi/perusesite sekä paperikopiona suomen- ja englanninkielisenä Yhtiöstä osoitteesta Citycon Oyj, Pohjoisesplanadi 35 AB, 00100 Helsinki ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Helsinki 26.9.2011

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

Toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Eero Sihvonen, talous- ja varatoimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi