HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Cityconin hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 15.3.2004
puheenjohtajaksi kauppatieteiden tohtori Stig-Erik Bergströmin ja
varapuheenjohtajaksi diplomi-insinööri, MBA Tuomo Lähdesmäen.

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puh 0400 333 256