Markkinaoikeus on 12.10.2007 antanut päätöksen jättää tutkimatta
Cityconin ja Skanska Talonrakennus Oy:n 27.4.2006 tekemän vaatimuksen
koskien Tampereen kaupungin Ratinan alueen kauppakeskuksen ja siihen
liittyvien alueiden toteuttamiseen liittyvää hankintakilpailua.

Markkinaoikeus on katsonut, että edellä kuvatun hankkeen
toteuttamista koskevan sopimusjärjestelyn päätarkoituksena on ollut
myydä kaupungin osoittamat kiinteistöt valituksi tulevalle
toteuttajalle, jotta tämä rakentaisi kyseiselle alueelle omaan
omistukseensa jäävän kauppakeskuksen. Markkinaoikeuden päätöksen
mukaan kysymys ei ole hankintalain tarkoittamasta hankinnasta, koska
sopimuskokonaisuuden pääasialliseen osaan ei voida soveltaa
hankintalakia eikä markkinaoikeudella näin ollen ole hankintalain
tarkoittamaa toimivaltaa tutkia hakemusta.

Tampereen kaupunginhallitus on jo aiemmin hylännyt Cityconin ja
Skanska Talonrakennus Oy:n 27.4.2006 tekemän oikaisuvaatimuksen.

Citycon on aiemmin tiedottanut asiasta 27.4.2006 annetulla
pörssitiedotteella.

Helsinki 15.10.2007

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, matkapuhelin 0400 333 256
Maajohtaja Kaisa Vuorio, matkapuhelin 0500 667 227
Lakiasiainjohtaja Outi Raekivi, matkapuhelin 050 303 9393

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi