Citycon Oyj:n hallitus on kokouksessaan 9.12.2008 päättänyt mitätöidä
Cityconin 28.10.2008 ja 25.11.2008 välisenä aikana takaisin ostamat
442 velkakirjaa yhtiön 2.8.2006 liikkeeseen laskemasta
pääomaehtoisesta vaihtovelkakirjalainasta ("Vaihtovelkakirjalaina")
Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 7 (g) mukaisesti. Citycon
tiedotti takaisinostoista 4.11.2008, 18.11.2008 ja 2.12.2008.

Mitätöinnin jälkeen Vaihtovelkakirjalainan perusteella liikkeeseen
laskettujen velkakirjojen määrä on 1 758 kappaletta ja niillä
merkittävien osakkeiden enimmäismäärä 20 928 571 kappaletta.
Cityconin osakepääoman korotuksen enimmäismäärä Vaihtovelkakirjan
perusteella laski mitätöinnin seurauksena 35 357 142,60 eurosta
28 253 570,85 euroon. Yllä mainitut muutokset Cityconin
Vaihtovelkakirjalainaan on tänään, 19.12.2008, rekisteröity
kaupparekisteriin.

Cityconin 10.12.2008 takaisin ostamia velkakirjoja ei ole
toistaiseksi mitätöity.

Helsinki 19.12.2008

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi