Citycon Oyj tiedotti 12.12.2012 suunnitelmistaan liiketoimintojensa uudelleen organisoimiseksi. Suunnitelmasta tiedottamisen jälkeen aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut Suomen liiketoiminnoissa. Yhtiö aikoo lisäksi virtaviivaistaa päätöksentekoprosessejaan yhtiön johtoryhmässä sekä karsia kustannuksia myös lisätoimenpitein.

Harri Holmström, Baltian ja uusien liiketoimintojen sekä vuokrauksen johtaja, on nimitetty yhtiön operatiivisista toiminnoista vastaavaksi johtajaksi. Uudessa tehtävässään hän raportoi toimitusjohtaja Marcel Kokkeelille. Holmströmin tehtävänä on hallita ja virtaviivaistaa yhtiön sijoitusportfoliota sekä pyrkiä kasvattamaan nettotulosta ja omaisuuden arvoa. Holmström on työskennellyt kahdeksan vuotta Cityconin palveluksessa.

Harri Holmströmin siirryttyä uuteen tehtävään Baltian ja Tanskan liiketoimintoja johtaa Baltian liiketoimintojen kaupallinen johtaja Mati Pops. Marko Juhokas, Suomen liiketoimintojen maajohtaja, jatkaa tehtävässään mutta hänen jäsenyytensä yhtiön johtoryhmässä päättyy johtoryhmän uudelleenorganisoinnin johdosta.

Cityconin johtoryhmän jäsenet 19.12.2012 alkaen:

– Toimitusjohtaja Marcel Kokkeel

– Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen

– Lakiasiainjohtaja Anu Tuomola

– Operatiivinen johtaja Harri Holmström

– Sijoitusjohtaja Nils Styf

”Operatiivisen johtajan roolin tuominen yhtiöön ja johtoryhmämuutokset ovat osa suunnitelmaamme kehittää asiakaskeskeistä toimintamalliamme edelleen, rakentaa yhtenäistä Cityconia, tehostaa toimintaamme, saavuttaa synergiaetuja ja pienentää yhtiön kustannuksia myös muilla tavoin. Vuoden 2013 tavoitteena on vähentää hallinnollisia kustannuksia noin 5 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna,” Cityconin toimitusjohtaja Marcel Kokkeel kertoo.

Helsinki, 18.12.2012

CITYCON OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puh: 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus-  ja talousjohtaja

Puh: 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.com