OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN
Citycon Oyj:n suunnattuun osakeantiin 2004 liittyvä osakepääoman
korotus 13.500.000 euroa on tänään merkitty kaupparekisteriin. Uudet
osakkeet, 10.000.000 kappaletta, ovat julkisen kaupankäynnin kohteena
arviolta 27.9.2004.

Osakepääoman korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma
on 156.300.108,30 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 115.777.858.

Helsinki 24.9.2004

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256