SUUNNATUN ANNIN OSAKEMERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN JA UUSIEN OSAKKEIDEN
HAKEMINEN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE
Citycon Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 22.9.2004 hyväksynyt
osakemerkinnät kaikista Yhtiön osakeannissa liikkeeseen laskettavista
10.000.000 osakkeesta. Hallitus päätti toimittaa osakepääoman
korotuksen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ja hakea uudet osakkeet
Helsingin Pörssin päälistalle yhdessä muiden samanlajisten osakkeiden
kanssa. Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena arviolta
27.9.2004.

Helsinki 23.9.2004

CITYCON OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256