Thom Wernink valittiin Cityconin hallituksen puheenjohtajaksi ja
Tuomo Lähdesmäki varapuheenjohtajaksi hallituksen
järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen.

Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin hallituksen valiokuntiin:

Tarkastusvaliokunta
Raimo Korpinen (puheenjohtaja)
Gideon Bolotowsky
Per-Håkan Westin
Thom Wernink

Palkitsemisvaliokunta
Tuomo Lähdesmäki (puheenjohtaja)
Gideon Bolotowsky
Thom Wernink

Investointivaliokunta
Thom Wernink (puheenjohtaja)
Amir Bernstein
Raimo Korpinen
Dor J. Segal
Per-Håkan Westin

Nimitysvaliokunta
Tuomo Lähdesmäki (puheenjohtaja)
Amir Bernstein
Claes Ottosson
Thom Wernink

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen näkemyksen mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat
riippumattomia yhtiöstä ja Gideon Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo
Lähdesmäki, Thom Wernink ja Per-Håkan Westin riippumattomia
merkittävistä osakkeenomistajista.

Suositus koskien hallituksen jäsenten osakeomistusta Citycon Oyj:ssä

Hallitus päätti antaa suosituksen, jonka mukaan jokaisen hallituksen
jäsenen tulisi omistaa vähintään yhden vuoden palkkionsa edestä
yhtiön osakkeita toimikautensa aikana.

Helsinki 13.3.2008

CITYCON OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi