YHTIÖKOKOUSKUTSU
Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina elokuun 10 päivänä 2004
kello 15.00 alkaen Restaurant Pörssissä, Fabianinkatu 14, Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen jäsenmäärän korottaminen
seitsemästä kahdeksaan ja hallituksen täydentämistä yhdellä uudella
jäsenellä.

Citycon Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta on ehdottanut
hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista
hallituksen jäsenten lukumäärän muuttamiseksi ja hallituksen
täydentämiseksi yhdellä jäsenellä kansainvälisen kiinteistö-
liiketoimintaosaamisen lisäämiseksi yhtiön hallituksessa.
Nimitysvaliokunta tulee ehdottamaan yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumäärä muutetaan yhtiöjärjestyksen
rajoissa seitsemästä kahdeksaan. Nimitysvaliokunta tulee lisäksi
esittämään yhtiökokoukselle, että uudeksi hallituksen jäseneksi
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti valitaan
amerikkalainen Dor Segal, joka toimii First Capital Realty
Inc:n ja Gazit-Globe (1982) Ltd:n toimitusjohtajana.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
perjantaina 30.7.2004 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka
osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu
osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
siellä äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
keskiviikkona 4.8.2004 kello 16.00 mennessä kirjallisesti osoitteeseen
Citycon Oyj, Pohjoisesplanadi 35 AB, 00100 Helsinki, puhelimitse
numeroon (09) 680 3670 / Raija Rinne-Ingberg, telefaksilla numeroon
(09) 680 36788 tai sähköpostilla osoitteeseen
raija.rinne-ingberg@citycon.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Helsingissä heinäkuun 7 päivänä 2004

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puh. 0400-333
256.

Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet