Citylife

Kista Gallerian turvallisuuden parantaminen

Vastuullisuus -
Tukholman Kistan alueella on kamppailtu vuosia ryöstöjen ja muiden turvallisuusongelmien kanssa. Varmistaakseen asiakkaidensa ja vuokralaistensa turvallisuuden Kista Galleriassa, Citycon on tehnyt yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja parantanut keskuksen turvallisuutta todellisilla toimilla.

Citycon tekee jatkuvaa järjestelmällistä työtä turvallisuuden varmistamiseksi kaikissa keskuksissaan. Esimerkiksi ryöstöjä tapahtuu hyvin harvoin Cityconin keskuksissa, sillä mahdollisiin ongelmiin pyritään puuttumaan välittömästi. Yksi parhaista esimerkeistä tämän työn selkeistä tuloksista löytyy Kista Galleriasta, joka sijaitsee turvallisuusongelmien kanssa kamppailleella alueella.

Turvallisuuden parantamiseksi Citycon ryhtyi konkreettisiin toimiin yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Alle viidessä vuodessa ryöstöjen määrä Kista Galleriassa on vähentynyt noin 60 prosenttia, ja evakuointiin johtavien palohälytysten luku on laskenut lähes nollaan. Miten tämä onnistuttiin saavuttamaan?

Ratkaisujen tunnistaminen

Turvallisuusuhkien vähentäminen alkoi tunnistamalla myymälät, joilla oli suurin riski tulla ryöstetyiksi. Seuraavaksi pidimme kokouksia kyseisten yritysvuokralaisten omistajien kanssa, minkä seurauksena myymälät muuttivat toimituskäytäntöjään niin, että niihin liittyvät riskit pienenivät.

Citycon teki myös tiivistä yhteistyötä kunnan ja poliisin kanssa varmistaakseen turvallisuuden myös keskuksen ulkopuolella. Tämä johti useisiin toimiin, kuten läpiajosuojien asentamiseen keskuksen ulkopuolelle mahdollisten haittojen estämiseksi.

Uudet toimintaohjeet

Muutama vuosi sitten evakuointeihin johtavat palohälytykset herättivät keskustelua Kistan vuokralaisten kokouksissa. Citycon ymmärsi, että hälytykset heikensivät asiakkaiden ja vuokralaisten turvallisuuden tunnetta, ja kutsui paikallisen palokunnan käymään keskuksessa.

Palokunta perehtyi siihen, miten keskuksen turvallisuushenkilöstö oli koulutettu toimimaan palohälytystilanteissa. Työntekijät ja palokunta löysivätkin yhdessä uusia tapoja toimia palohälytystilanteissa ilman, että keskusta on tarpeen evakuoida.

Avoin vuoropuhelu

Turvallisuuden tunteen kasvettua Kista Galleriassa merkittävästi alle viidessä vuodessa, on palaute keskuksen vuokralaisilta ja asiakkailta ollut myös huomattavan positiivista.

Tapaus on myös muistuttanut meitä jatkuvan sidosryhmäyhteistyön tärkeydestä. Citycon reagoi jatkossakin proaktiivisesti mahdollisiin turvallisuusongelmiin ja käy avointa vuoropuhelua vuokralaisten kanssa, jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua välittömästi. Citycon on myös sitoutunut pitämään vuokralaiset ajan tasalla mahdollisista tulevista turvallisuustoimenpiteistä.