ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 § MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme, että
Citycon Oyj on vastaanottanut Kesko Oyj:n arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 §:n mukaisen 11.11.2003 päivätyn ilmoituksen, jossa Kesko
Oyj on ilmoittanut seuraavaa:

Kesko Oyj ja sen tytäryhtiöt Center –yhtiöt Oy ja Hämeenkylän
Kauppa Oy ovat myyneet kaikki omistamansa Citycon Oyj:n osakkeet.
Yhtiön yhteenlaskettu omistusosuus Citycon Oyj:n osakepääomasta ja
äänistä on siten laskenut alle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9
§:n alimman omistusosuusrajan.

Kohdeyhtiön täydellinen nimi: Citycon Oyj

Kohdeyhtiön yritys- ja yhteisötunnus: 0699505-3

Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 11.11.2003

Ilmoitettu omistus-osuus on nyt seuraava:

Ilmoittaja Osakkeiden Osuus koko Osuus kaikista
lukumäärä osakepääomasta äänistä

Kesko Oyj 0 0 % 0 %
Center –
Yhtiöt Oy 0 0 % 0 %
Hämeenkylän
Kauppa Oy 0 0 % 0 %
Kaikki yhteensä 0 0 % 0 %

Citycon Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 105 777 858 osakkeesta
ja ääniä osakkeilla on yhteensä 105 777 858 kappaletta.

Ilmoittajien täydellinen nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja
kaupparekisterinumero:
Kesko Oyj, y-tunnus: 0109862-8, kaupparekisterinumero: 90.470,
Center-Yhtiöt Oy, y-tunnus: 0146825-4, kaupparekisterinumero:
68.701, Kesko Oyj:n tytäryhtiö, ja
Hämeenkylän kauppa Oy, y-tunnus: 0115344-7, kaupparekisterinumero:
92.679, Kesko Oyj:n tytäryhtiö.

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja
puhelin 0400-333 256

Jakelu: Helsingin Pörssi, Rahoitustarkastus