Citycon Oyj on ostanut takaisin 2.8.2006 liikkeeseen laskemansa pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan (”Vaihtovelkakirjalaina”) velkakirjoja takaisinostohintaan 100% nimellisarvosta. Yhtiön takaisin ostama 9,0 miljoonan euron nimellisarvoinen määrä vastaa 180 kappaletta 50 000 euron nimellisarvoista velkakirjaa, mikä vastaa noin kahdeksaa prosenttia vuonna 2013 erääntyvän Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä. Kauppa toteutettiin 20.7.2012.

Mukaan lukien Cityconin aiemmat takaisinostot yhtiö on ostanut vaihtovelkakirjalainaa takaisin yhteensä 47,75 miljoonan euron nimellisarvoisen määrän, mikä vastaa noin 43 prosenttia Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä. 22.8.2006 listatun Vaihtovelkakirjalainan pääoma on 110 miljoonaa euroa ja vuotuinen korko 4,50 prosenttia.

Velkakirjojen takaisinostot on toteutettu Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 7 (f) mukaisesti ostamalla velkakirjat avoimilta markkinoilta. Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti yhtiö tulee mitätöimään ostamansa velkakirjat.


Helsinki 20.7.2012

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Talous- ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi