CITYCON OYJ   Sijoittajauutinen   9.6.2023 klo 16.30

Citycon on irtisanonut luottoluokitussopimuksensa Moody’s Investors Servicen kanssa ja pyytänyt sitä luopumaan luokituksestaan. Citycon irtisanoi sopimuksen 5.6.2023. Moody’sin jatkossa raportoimat luottoluokitukset julkaistaan ilman Cityconin toimeksiantoa (unsolicited basis).

”Sopimuksen irtisanominen on seurausta Moody’sin luottoluokitusmetodologiasta, joka ei tunnista Cityconin vuokralaiskannan tai liiketoimintamallin erityispiirteitä. Cityconin liiketoimintamalli perustuu välttämättömyyshyödykkeisiin nojautuvien kaupunkikeskuksien kehittämiseen ja operoimiseen Pohjoismaiden parhailla paikoilla. Cityconin keskusten myymälä- ja palveluvalikoima, joka keskittyy julkisia palveluita tarjoaviin vuokralaisiin ja päivittäistavarakauppoihin, joiden vuokrat on sidottu indeksiin, erottaa meidät kilpailijoistamme sekä on osoittanut vahvuutensa ja vakautensa muuttuneessa liiketoimintaympäristössä.

Viimeisen 18 kuukauden aikana olemme myyneet keskuksia yhteensä 266 miljoonan euron arvosta mukaan lukien joulukuussa toteutettu 120 miljoonan euron kauppa, joka on osa julkistamaamme 500 miljoonan euron myyntitavoitetta. 

Lisäksi kevään aikana olemme uudelleenrahoittaneet luottolimiittimme sekä ostaneet takaisin 138 miljoonalla eurolla lähitulevaisuudessa erääntyvää velkaamme. Edellä mainitun lisäksi olemme viime vuodesta lähtien ostaneet takaisin velkojamme 192 miljoonan euron arvosta. Nämä seikat yhdistettynä kiinteistöjemme käypien arvojen nousuun vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat vahvistaneet likviditeettiämme sekä parantaneet merkittävästi Cityconin taloudellista asemaa viime vuoteen verrattuna,” toteaa Cityconin toimitusjohtaja F. Scott Ball.

Standard & Poor's jatkaa Cityconin luottoluokittajana. Standard & Poor's vahvisti maaliskuussa Cityconin investointitason luottoluokituksen (BBB- ja vakaat näkymät) heijastaen Cityconin vahvaa operatiivista tuloksentekokykyä sekä vakaita rahoituksen tunnuslukuja.



CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Sakari Järvelä
VP, Corporate Finance and Investor Relations
Puhelin 050 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,2 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor’s:lta (BBB-). Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.citycon.com/fi