CITYCON OYJ    Pörssitiedote    23.2.2024 klo 20:40

   Citycon Oyj (”Citycon” tai ”Yhtiö”) on vastaanottanut 23.2.2024 seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan G City Ltd:n hallinnoimien osakkeiden osuus Cityconin osakkeista ja äänistä on alittanut viisikymmentä (50) prosenttia.

 G City on merkinnyt 3 700 000 uutta Cityconin osaketta Cityconin 11 900 000 osakkeen suunnatussa annissa, jonka tulokset ilmoitettiin 23.2.2024. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.2.2024. Cityconin osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 183 894 204 osaketta. G Cityn kokonaisomistus on alittanut 50% ja tämä ilmoitus kuvastaa omistusta osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden vastaanottamisen jälkeen, joka tapahtuu arviolta 27.2.2024 alkaen. Ennen kuin uudet osakkeet on luovutettu sijoittajille, mukaan lukien G City Ltd, G Cityn hallussa olevien Cityconin osakkeiden määrä ei kasva.

G City Ltd., Gazit Europe Netherlands BV:n emoyhtiö, on Norstar Holdings Inc:n määräysvallassa, jonka ylin määräysvallan käyttäjä on Chaim Katzman. G City Ltd.:n omistamien 54 974 016 (sisältäen osakeannissa merkatut osakkeet) ja Gazit Europe Netherlands BV:n omistamien 36 285 000 osakkeiden lisäksi tässä ilmoituksessa on huomioitu Chaim Katzmanin omistamat 35 771 osaketta.

Cityconilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 183 894 204.

G City Ltd:n omistus toimitetun ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen G City Ltd.: 29,89

Gazit Europe Netherlands BV (G City Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö): 19,73

Chaim Katzmanin omistamat muut osakkeet: 0,02
-

-


-
29,89

19,73

0,02
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) G City Ltd.: 29,81

Gazit Europe Netherlands BV (G City Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö): 21,10

Chaim Katzmanin omistamat muut osakkeet: 0,02
-

-
-
29,81
21,10
0,02

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000369947 54 974 016 29,89
FI4000369947 36 285 000 19,73
FI4000369947 35 771 0,02
YHTEENSÄ 91 294 787 49,65
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
- - - - - -
B YHTEENSÄ - -

Määräysvaltayhteisöt, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Chaim Katzman 0,02 0,02
Norstar Holdings Inc
G City Ltd. 29,89 29,89
Gazit Europe Netherlands BV 19,73 19,73
YHTEENSÄ 49.65 49.65

CITYCON OYJ

Lisätietoja:  
Sakari Järvelä
Chief Financial Officer
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,0 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor’s:lta (BBB-). Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.citycon.com/fi