CITYCON OYJ   Pörssitiedote  19.3.2024 klo 16.05

Citycon Oyj:n (”Citycon” tai ”Yhtiö”) hallituksen 19.3.2024 tekemän päätöksen perusteella Citycon tulee ostamaan ja luovuttamaan omia osakkeitaan 19.3.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella useassa erässä Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisesti, kuitenkin enintään yhteensä 231 603 Yhtiön omaa osaketta, Yhtiön osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä ansaittujen palkkioiden maksamiseksi. Osakkeiden ostaminen ja luovuttaminen alkaa aikaisintaan 20.3.2024 ja päättyy viimeistään (i) Cityconin vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tai (ii) 30.6.2025 sen mukaan kumpi ajankohdista on aikaisempi. Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 0,13 prosenttia Cityconin kaikista osakkeista tämän tiedotteen päivämääränä ja vastaa arvoltaan noin 0,9 miljoonaa euroa tämän tiedotteen päiväystä edeltävän viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssilla laskettuna.

Ostetut omat osakkeet tullaan luovuttamaan useassa erässä Yhtiön sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022:n, osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022:n, talousjohtajan sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä 2024–2026:n, toimitusjohtajan sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä 2021–2025:n, ehdollisen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024:n, sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä 2023–2025:n sekä osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022:n osallistujille kyseisten kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeet tullaan luovuttamaan suunnatulla maksuttomalla osakeannilla niille kannustinjärjestelmien osallistujille, jotka ovat oikeutettuja palkkioon järjestelmien perusteella.

Omat osakkeet ostetaan ja luovutetaan Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, minkä johdosta omien osakkeiden ostolle ja osakeannille on painavat taloudelliset syyt. Osakkeet, jotka maksetaan palkkiona kunkin osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson perusteella, tullaan ostamaan ennalta määritetyn ajanjakson aikana soveltuvin osin kunkin sitouttamisjakson päättymisen jälkeen tai soveltuvin osin sen jälkeen, kun hallitus on vahvistanut palkkion kultakin ansaintajaksolta, ja luovuttamaan järjestelmän osallistujille ennalta määritettynä ajankohtana kunkin tällaisen hankintajakson päättymisen jälkeen.

Osakkeet ostetaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeille hankintapäivänä muodostuneeseen hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakekaupat selvitetään ja hankituista osakkeista maksettava vastike maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäyntisääntöissä määritellyn normaalin selvitysaikataulun mukaisesti.

Osakeannissa luovutettavat osakkeet oikeuttavat haltijansa osinkoon ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin siitä lähtien, kun ne on rekisteröity vastaanottajien arvo-osuustileille.

Lisätietoja Yhtiön osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä on saatavilla Yhtiön palkitsemisraporteista ja pörssitiedotteista sekä Yhtiön verkkosivuilta.

Cityconin hallussa ei ole omia osakkeita tämän tiedotteen päivämääränä. Osakeanti ei muuta Yhtiön osakepääomaa.

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Sakari Järvelä
Talousjohtaja
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,0 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.citycon.com/fi