Cityconin optio-ohjelmiin 1999 ja 2004 liittyvillä optio-oikeuksilla
on merkitty 307 524 uutta Citycon Oyj:n osaketta. Osakkeet on tänään
merkitty kaupparekisteriin ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena
Helsingin Pörssissä yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa 25.7.2007
alkaen.

1999 A/B/C-optioilla merkittiin 303 068 osaketta 1,35 euron
osakekohtaiseen merkintähintaan ja 2004 A-optioilla 4 456 osaketta
2,1636 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Kullakin osakkeella on
yksi ääni. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2007.
Muut osakasoikeudet ovat astuneet voimaan tänään.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 192 810 271.
Osakkeiden merkintähinta on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon, joten yhtiön osakepääoma ei muuttunut. Yhtiön rekisteröity
osakepääoma on 259 570 510,20 euroa.

Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan
merkitä vielä 613 077 uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika päättyy
30.9.2007. Optio-ohjelmaan 2004 liittyvillä A-optio-oikeuksilla
voidaan merkitä vielä 1 155 307 uutta osaketta. Osakkeiden
merkintäaika päättyy 31.3.2009.

Helsinki 24.7.2007

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi