Ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 4,9 prosenttia ja vuokrausaste parani 95,6 prosenttiin (95,1 %).

Yhteenveto vuoden 2012 toisesta vuosineljänneksestä verrattuna vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen

- Liikevaihto kasvoi 58,4 miljoonaan euroon (Q1/2012: 57,8 milj. euroa).

- Nettovuokratuotot kasvoivat 2,2 miljoonaa euroa eli 5,8 prosenttia 39,7 miljoonaan euroon (37,5 milj. euroa) johtuen pääasiassa kauppakeskus Arabian hankinnasta, valmistuneista kehityshankkeista ja normaalin kausivaihtelun mukaisista alhaisemmista kiinteistöjen hoitokuluista.

- Operatiivinen liikevoitto (EPRA operating profit) kasvoi 2,2 miljoonaa euroa eli 7,0 prosenttia 33,1 miljoonaan euroon (31,0 milj. euroa) pääasiassa johtuen korkeammasta nettovuokratuotosta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS) nousi 0,06 euroon (0,05 euroa). EPRA:n tunnuslukuihin ei sisälly operatiiviseen liiketoimintaan kuulumattomia eriä kuten sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksia.

- Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 0,1 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2 602,0 miljoonaa euroa (2 547,8 milj. euroa), ja keskimääräinen sijoituskiinteistöjen nettotuottovaatimus oli 6,4 prosenttia (6,4 %).

Yhteenveto vuoden 2012 tammikesäkuusta verrattuna vuoden 2011 vastaavaan jaksoon

- Liikevaihto kasvoi 116,2 miljoonaan euroon (Q1-Q2/2011: 106,0 milj. euroa).

- Nettovuokratuotot kasvoivat 8,5 miljoonaa euroa eli 12,4 prosenttia ja olivat 77,3 miljoonaa euroa (68,7 milj. euroa). Kehityshankkeiden valmistuminen ja kauppakeskus Kristiinen, Högdalen Centrumin ja Arabian hankinnat kasvattivat nettovuokratuottoja 6,9 miljoonalla eurolla.

- Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotto kasvoi 2,7 miljoonaa euroa eli 4,9 prosenttia ilman vahvistuneen Ruotsin kruunun vaikutusta.

- Tulos/osake oli 0,10 euroa (0,08 euroa).

- Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,11 euroa (0,11 euroa).

- Liiketoiminnan nettorahavirta/osake nousi 0,11 euroon (0,08 euroa) johtuen pääasiassa korkeammasta operatiivisesta tuloksesta, ajoituseroista ja kertaluonteisista eristä.

- Yhtiö täsmentää ohjeistustaan koskien liikevaihtoa, operatiivista liikevoittoa (EPRA operating profit) ja operatiivista tulosta (EPRA earnings).

Avainluvut
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 


   IFRS:n mukaiset tunnusluvut

   Q2/2012

   Q2/2011

   Q1/2012

   Q1-Q2/2012

   Q1-Q2/2011

   Muutos-% 1)

   2011

   Liikevaihto, Me

   58,4

   54,1

   57,8

   116,2

   106,0

   9,6 %

   217,1

   Nettovuokratuotto, Me

   39,7

   36,3

   37,5

   77,3

   68,7

   12,4 %

   144,3

   Katsauskauden voitto/tappio emoyhtiön omistajille, Me

   10,9

   7,9

   15,8

   26,6

   19,1

   39,7 %

   13,0

   Tulos/osake, euroa

   0,04

   0,03

   0,06

   0,10

   0,08

   23,0 %

   0,05

   Liiketoiminnan nettorahavirta/osake, euroa

   0,06

   -0,01

   0,05

   0,11

   0,08

   44,2 %

   0,25

   Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, Me

    

    

   2 547,8

   2 602,0

   2 506,4

   3,8 %

   2 522,1

   Omavaraisuusaste, %

    

    

   35,9

   35,0

   34,8

   0,6 %

   36,0

   EPRA:n mukaiset tunnusluvut

    

    

    

    

    

    

    

   Operatiivinen liikevoitto (EPRA operating profit), Me

   33,1

   30,2

   31,0

   64,1

   57,2

   12,0 %

   117,4

   % liikevaihdosta

   56,8 %

   56,0 %

   53,6 %

   55,2 %

   54,0 %

   2,2 %

   54,1 %

   Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), Me

   15,6

   13,2

   14,3

   29,9

   25,8

   15,7 %

   53,3

   Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic), euroa

   0,06

   0,05

   0,05

   0,11

   0,11

   1,9 %

   0,21

   Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share), euroa

    

    

   3,54

   3,60

   3,73

   -3,5 %

   3,62

   Oikaistu nettovarallisuus/osake (EPRA NNNAV per share), euroa

    

    

   3,19

   3,21

   3,43

   -6,6 %

   3,29


1) Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista ja viittaa vuosien 2012 ja 2011 väliseen muutokseen.

Toimitusjohtajan kommentti

Yhtiön toimitusjohtaja Marcel Kokkeel kommentoi ensimmäistä vuosipuoliskoa:

”Vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon vuokratuottojen kasvu oli hyvää: pystyimme kasvattamaan vertailukelpoisia nettovuokratuottojamme 4,9 prosenttia.

Vuokraustoimintamme tuottaa edelleen positiivisia tuloksia: kauden aikana onnistuimme esimerkiksi allekirjoittamaan sopimuksen Hennes& Mauritzin kanssa kahden liikkeen avaamisesta kauppakeskuksissamme Tallinnassa viimeistään ensi vuoden aikana. Samalla ketju laajenee Viron markkinoille. Tämä on täydellinen esimerkki maan rajat ylittävästä vuokraustoiminnasta ja osoittaa Pohjoismaat–Baltia-strategiamme edut.

Laajennuimme myös Tanskan markkinoille sopimalla Albertslund Centrumin ostamisesta. Kauppakeskus sopii hyvin salkkuumme: sillä on hyvä sijainti, se on urbaani, vaikutusalueellaan dominoiva kauppakeskus, jota on mahdollista uudistaa ja uudelleenasemoida. Hankinta on vakaa näköalapaikka ja matalariskinen pääsy paikalliselle markkinalle.

Paremmat ja nopeammat vuokrausprosessit ja specialty leasingin sekä tilalaajennusten synnyttämät lisätuotot ja kulujenhallinta alkavat näkyä. Energiankulutus laski kaikissa toimintamaissa edelliseen vuoteen verrattuna aktiivisten kulutuksen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden ansiosta. Energiaverojen ja -hintojen noususta huolimatta joitain kustannussäästöjä saavutettiin. Pyrimme jatkossakin vahvistamaan vastuullisuuden ja taloudellisten tulosten tehokasta yhteensovittamista.

Kaksi kehityshanketta valmistui: Magistral Tallinnassa ja Myllypuro Helsingissä. Kehityshankkeet ovat jatkossakin orgaanisen kasvumme tärkein lähde, siitä huolimatta että meillä on tällä hetkellä vain kolme käynnissä olevaa kehityshanketta. Jatkamme useiden kehitys- ja laajennushankkeiden suunnittelua parhaissa kauppakeskuksissamme.

Jatkossa yhtiö keskittyy edelleen tuottojen parantamiseen ja vakaaseen kassavirtaan. Rahoitus ja erityisesti rahoitusmuotojen hajauttaminen sekä kiinteistöjen myynnit säilyvät ykkösprioriteettina: toukokuussa liikkeeseen laskettu 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina on tästä selvä osoitus.”

Tärkeimmät tapahtumat

Rahoitus

Yhtiö laski toukokuussa liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen kotimaisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja eräpäivä 11.5.2017. Lainalle maksetaan kiinteää 4,25 prosentin vuotuista korkoa.

Vuokraustoiminta

Kauppakeskusten vuokrausaste parani 96,8 prosenttiin (96,5 %) etenkin Ruotsin kauppakeskusten hyvän kehityksen johdosta. Koko kiinteistökannan vuokrausaste oli 95,6 prosenttia (95,1 %).

Kauden aikana Citycon sopi Hennes & Mauritzin kanssa kahden liikkeen avaamisesta Tallinnassa tuodakseen ketjun Viron markkinoille. Liikkeet avataan viimeistään syksyn 2013 aikana.

Hankinnat ja myynnit

Citycon allekirjoitti 7. kesäkuuta sopimuksen suur-Kööpenhaminan alueella sijaitsevan Albertslund Centrum -kauppakeskuksen ostamisesta Albertslundin kunnalta 181 miljoonalla Tanskan kruunulla (noin 24 milj. eurolla). Hankinta on yhtiön ensimmäinen investointi Tanskassa. Albertslund Centrumin vuokrattava pinta-ala on tällä hetkellä noin 16 000 neliömetriä. Sopimukseen sisältyy lisäksi päivittäistavarakauppalaajennus, jonka yhtiö ostaa hankkeen valmistuttua vuonna 2014. Laajennuksen myötä vuokrattava kokonaispinta-ala laajenee noin 20 000 neliömetriin. Kauppakeskuksen vuokrausaste on 97,5 prosenttia. Sijoituksen nettotuottovaatimus hankintahetkellä oli noin 7,5 prosenttia. Kaupan arvioidaan toteutuvan heinäkuussa. Lisätietoa kaupasta on saatavilla yhtiön 7.6.2012 julkaisemasta pörssitiedotteesta.

Yhtiö hankki huhtikuussa Helsingissä sijaitsevan kauppakeskus Arabian 19,5 miljoonalla eurolla Tapiola-yhtiöiltä. Kauppakeskus Arabia sijaitsee Helsingin koillisessa kantakaupungissa noin neljän kilometrin päässä ydinkeskustasta Helsingin kaupungin omistamalla tontilla. Kauppakeskuksen vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 14 000 neliömetriä, josta liiketilan osuus on noin 11 400 neliömetriä. Nettotuotto kauppahinnalle on noin 6 prosenttia, mutta sen odotetaan nousevan nopeasti 7 prosenttiin suunniteltujen kaupallisten kehittämistoimenpiteiden toteuduttua. Kauppakeskuksessa on yli 30 liikettä ja sen vuokrausaste ostohetkellä oli 93,0 prosenttia. Lisätietoa kaupasta on saatavilla yhtiön 4.4.2012 julkaisemasta pörssitiedotteesta.

Yhtiö osti huhtikuussa myös loput vähemmistöosakkeet kauppakeskus Koskikeskuksesta ostamalla 41,7 prosenttia Kiinteistö Oy Tampereen Koskenrannan osakkeista 7,8 miljoonalla eurolla. Kyseinen yhtiö on yksi Koskikeskuksen kiinteistöyhtiöistä. Kaupan jälkeen yhtiö omistaa kauppakeskus Koskikeskuksen kokonaisuudessaan, mikä edesauttaa keskuksessa käynnissä olevan kehityshankkeen sujuvaa toteuttamista.

Yhtiö myi neljä ydinliiketoimintaan kuulumatonta kohdetta, kaksi Ruotsissa ja kaksi Suomessa. Lisäksi sovittiin kahden asuntoja omistavan yhtiön myynnistä Ruotsissa yhteensä 140 miljoonalla Ruotsin kruunulla (noin 15,6 milj. eurolla). Näiden kauppojen arvioidaan toteutuvan heinä- ja elokuussa.

Kehityshankkeet

Tallinnassa sijaitseva kauppakeskus Magistral avattiin täyteen vuokrattuna toukokuussa uudelleen kahdeksan kuukautta kestäneen uudistus- ja laajennushankkeen jälkeen. Kauppakeskuksen vuokrattava pinta-ala kasvoi 2 200 neliömetrillä 11 700 neliömetriin.

Helsingin Myllypurossa sijaitsevan kauppakeskus Myllypuron Ostarin kehityshankkeen viimeinen osa valmistui toukokuussa.

Kauppakeskus Koskikeskuksen kehityshanke on yhtiön suurin käynnissä oleva hanke. Hankkeen kokonaisinvestoinnin arvo on noin 37,9 miljoonaa euroa. Projekti etenee suunnitellussa aikataulussa. Kauppakeskus on auki ja palvelee asiakkaita koko hankkeen ajan.

Muut tapahtumat

Citycon muutti konsernirakennettaan 1.4.2012 alkaen. Muutos toteutettiin liiketoimintasiirroilla, joissa Cityconin Suomen kiinteistöliiketoiminnot siirrettiin kahteen uuteen holding-yhtiöön Citycon Finland Oy:hyn ja Etelä-Suomen Kauppakiinteistöt Oy:hyn. Liiketoimintasiirtojen jälkeen nämä yhtiöt omistavat, johtavat ja ylläpitävät Cityconin Suomessa sijaitsevia kiinteistöjä. Muutos ei vaikuta Cityconin muuhun toimintaan.

Michael Schönach, Cityconin Suomen liiketoimintojen maajohtaja ja johtoryhmän jäsen, jätti tehtävänsä yhtiössä 15.5.2012. Nils Styf puolestaan nimitettiin huhtikuussa Citycon Oyj:n sijoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloitti tehtävässään kesäkuussa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Citycon ilmoitti 7.6.2012 allekirjoittaneensa sopimuksen Albertslundin kunnassa Kööpenhaminan länsipuolella sijaitsevan kauppakeskus Albertslund Centrumin ostamisesta 181 miljoonalla Tanskan kruunulla (noin 24 milj. eurolla). Kauppa toteutui 1.7.2012.

Yhtiö osti 2. heinäkuuta Oulussa sijaitsevan Citytalon 13,5 miljoonalla eurolla paikalliselta seurakuntayhtymältä sekä eräiltä yksityishenkilöiltä. Citytalo sijaitsee Cityconin omistaman kauppakeskus Gallerian vieressä Oulun ydinkeskustassa. Citytalon vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 2 800 neliömetriä, sen tilat ovat täyteen vuokrattuja ja ankkurivuokralaisina toimivat Clas Ohlson, Gina Tricot sekä DinSko. Pääasiallinen syy kiinteistön hankitaan on kauppakeskus Gallerian suunnitteilla oleva laajennus- ja uudistushanke. Hankintahetkellä kiinteistön nettotuotto on noin 6,5 prosenttia.

Citycon osti 2. heinäkuuta 25 prosentin osuuden Uumajassa Ruotsissa sijaitsevasta kauppakeskus Strömpilenistä ja sen omistamasta Länken-nimisestä liikekiinteistöstä noin 121 miljoonalla Ruotsin kruunulla (noin 13,8 milj. eurolla) Balticgruppen AB:ltä. Citycon hankki kiinteistöistä 75 prosentin omistusosuuden kesäkuussa 2007. Myyjä Balticgruppen AB jäi tuolloin vähemmistöosakkaaksi 25 prosentin osuudella. Alkuperäisen kaupan yhteydessä solmitun osakassopimuksen mukaisesti vähemmistöosakkaalla oli oikeus myydä omistuksensa Cityconille tietyn ajan kuluessa. Toteutunut kauppa perustuu tähän sopimukseen. Kauppahinta on määritelty kyseisen sopimuksen mukaisesti ja se on linjassa kiinteistöjen tuoreimman käyvän arvon kanssa.
Kaupan jälkeen Citycon omistaa kauppakeskus Strömpilenin ja liikekiinteistö Länkenin kokonaisuudessaan.

Citycon sopi 16. toukokuuta myyvänsä Citycon Jakobsberg Bostäder 3 AB:n kaikki osakkeet noin 90,0 miljoonalla Ruotsin kruunulla (noin 10,0 milj. eurolla) Akelius Lägenheter AB:n omistamalle Lärjungen Lägenheter 18 AB:lle. Kauppa toteutui 2.7.2012. Myyty yhtiö omistaa Ruotsissa Järfällan kunnassa Jakobsberg Centrumin yhteydessä 129 asuntoa. Asuntojen vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 9 800 neliömetriä. Citycon kirjaa myynnistä noin 2,9 miljoonan euron myyntivoiton.

 

Tulevaisuuden näkymät

Citycon keskittyy edelleen liiketoiminnan nettorahavirran ja operatiivisen liikevoiton kasvattamiseen. Toteuttaakseen strategiaansa yhtiö keskittyy lisäarvoa tuottaviin toimenpiteisiin, valikoituihin hankintoihin ja proaktiiviseen omaisuudenhoitoon.

Suunniteltujen hankkeiden käynnistämistä arvioidaan tarkasti tiukoilla esivuokrauskriteereillä. Yhtiö pyrkii jatkamaan ydinliiketoimintaansa kuulumattomien kohteiden myyntiä kiinteistökannan parantamiseksi ja taseen vahvistamiseksi. Yhtiö on identifioinut myytäviä ydinliiketoimintaan kuulumattomia kohteita noin 200 miljoonan euron arvosta, vaikka ei ole mitään takeita siitä, että näiden kohteiden myyntejä pystytään toteuttamaan vallitsevassa epävarmassa markkinatilanteessa vuoden 2012 aikana. Yhtiö harkitsee myös muita kiinteistörahoituslähteitä.

Vuonna 2012 Citycon odottaa jatkavansa vakaan kassavirran tuottamista sekä odottaa liikevaihtonsa kasvavan 13–19 miljoonalla eurolla ja operatiivisen liikevoittonsa (EPRA operating profit) 12–18 miljoonalla eurolla verrattuna edelliseen vuoteen nykyisellä kiinteistökannalla sisältäen viimeaikaiset hankinnat ja myynnit. Yhtiö odottaa operatiivisen tuloksensa (EPRA earnings) kasvavan 5–11 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS:n) olevan 0,21–0,23 euroa perustuen nykyiseen kiinteistökantaan ja osakemäärään. Arvio perustuu valmistuneisiin ja valmistuviin kehityshankkeisiin sekä vallitsevaan inflaatio- ja euro-kruunu valuuttakurssitasoon sekä nykyisiin korkoihin. Kohteet, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Toimintaympäristön kehitys

Yleisesti ottaen vuoden 2012 ensimmäiset kuukaudet osoittivat positiivisia merkkejä Cityconin toimintamaissa vähittäiskaupan kasvaessa, mutta markkinoiden epävarmuus on kasvanut euroalueen valtioiden velkakriisin syventymisen vuoksi.

Vähittäiskaupan myynti kasvoi sekä Suomessa, Ruotsissa että Virossa. Kaikkiaan vähittäiskauppa kasvoi tammi-toukokuussa Suomessa 5,6 prosenttia, Ruotsissa 2,9 prosenttia ja Virossa 9,0 prosenttia. (Lähteet: Tilastokeskus, Statistiska Central Byrån, Statistics Estonia)

Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehitykseen oli edelleen vahvaa Suomessa ja Ruotsissa, missä kuluttajien luottamusindikaattori oli edelleen positiivinen päinvastoin kuin Virossa ja Liettuassa (Eurostat).

Vähittäiskaupan kasvu sekä inflaatio ovat tärkeitä Cityconin liiketoiminnassa, ja ne vaikuttavat liiketiloista saataviin vuokriin. Vuoden alussa kuluttajahinnat jatkoivat kasvuaan kaikissa Cityconin toimintamaissa. Toukokuussa inflaatio oli Suomessa 3,1 prosenttia, Ruotsissa 1,0 prosenttia, Virossa 3,8 prosenttia ja Liettuassa 2,5 prosenttia. (Tilastokeskus, Statistiska Central Byrån, Statistics Estonia, Statistics Lithuania)

Kausivaihtelulla tasoitettu työttömyys on Suomessa ja Ruotsissa Euroopan Unionin keskiarvoa (10,3 %) matalampi: toukokuun lopussa kausivaihtelulla tasoitettu työttömyysaste oli Suomessa 7,6 prosenttia ja Ruotsissa 7,8 prosenttia. Virossa ja Liettuassa työttömyysasteet ovat edelleen korkealla: Virossa 10,9 prosentissa ja Liettuassa 13,7 prosentissa maaliskuun lopussa. (Eurostat)

Rahoitusmarkkinoiden Euroopan laajuinen epävakaus vaikuttaa edelleen rahoituksen saatavuuteen ja hintaan.

Kiinteistömarkkinat

Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla sijoituskysyntä on kasvanut, mutta parhaiden kohteiden rajallinen tarjonta on pitänyt transaktiovolyymit matalalla tasolla. Vuoden 2012 ei odoteta tuovan tähän merkittävää muutosta huolimatta siitä, että ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikekiinteistöjen transaktiovolyymi kasvoi noin 25 prosenttia vuoden 2011 ensimmäiseen vuosipuoliskoon nähden. Vahvasta kysynnästä johtuen parhaiden kohteiden tuottovaatimukset ovat pysyneet vakaina mutta kakkosluokan kohteissa tuottovaatimukset ovat kääntymässä nousuun.
Vähittäiskaupan myynnin positiivisen kehityksen myötä liiketilojen vuokrat ovat jatkaneet nousuaan, painottuen kuitenkin parhaisiin sijainteihin.

Ruotsissa liikekiinteistöjen transaktiovolyymi jäi tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellistä vuotta heikommaksi ollen vain noin 40 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuolikkaan toteumasta. Parhaiden kauppakeskusten tuottovaatimukset ovat pysyneet muuttumattomina viimeisen neljän kvartaalin ajan.

Virossa yleisestä epävarmasta taloustilanteesta huolimatta vähittäiskaupan kehitys näyttää positiiviselta. Myös sijoitusmarkkinat ovat aktivoituneet ja liikekiinteistöjen tuottovaatimukset ovat laskeneet alle 8 prosentin.


(Lähde: Jones Lang LaSalle Finland Oy)

Vuokralaisten myynnit ja kävijämäärät Cityconin kauppakeskuksissa


Kokonaismyynti Cityconin kauppakeskuksissa kauden aikana kasvoi 7 prosenttia ja kävijämäärät 2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynnin kehitys oli positiivinen kaikissa yhtiön toimintamaissa: Suomessa kasvu oli 6 prosenttia, Ruotsissa 6 prosenttia ja Baltian maissa 12 prosenttia. Kävijämäärä kasvoi Suomessa 2 prosenttia, Ruotsissa 5 prosenttia ja laski Baltiassa 2 prosenttia yhden keskuksista oltua toukokuuhun asti suljettuna kehityshankkeen vuoksi. Positiivinen kehitys myynneissä ja kävijämäärissä johtuu pääosin viime vuosina valmistuneista kehityshankkeista. Vertailukelpoinen kauppakeskusmyynti kasvoi 4 prosenttia ja kävijämäärä 1 prosenttia ja molemmat olivat positiivisia kaikissa yhtiön toimintamaissa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön hallituksen arvion mukaan yhtiön kannalta keskeisimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toiminta-alueiden taloudelliseen kehitykseen, mikä vaikuttaa liiketilojen kysyntään, vajaakäyttöön sekä markkinavuokriin. Keskeisiä lähiajan riskejä ovat nousevat rahoituskulut korkeampien luottomarginaalien seurauksena, alentunut velkarahoituksen saatavuus sekä kiinteistöjen käyvän arvon kehitys epävarmassa taloudellisessa ympäristössä.

Liiketilojen kysyntään, vajaakäytön pienentämiseen ja laskeviin markkinavuokratasoihin liittyy haasteita hitaan talouskasvun ympäristössä, joskin talouskriisin vaikutukset liiketilojen vuokratasoon ja vuokrausasteeseen ovat toistaiseksi jääneet verraten vähäisiksi Cityconin liiketoiminta-alueilla. Talouden suuntaukset, erityisesti kuluttajien luottamukseen ja käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät, vaikuttavat kuitenkin väistämättä liiketilojen kysyntään. Vuoden 2012 kuluessa euroalueen valtioiden velkakriisi on jatkunut ja talouskasvuennusteisiin kuluvalle vuodelle liittyy tavallista enemmän epävarmuutta. Riskit talouskasvun kehityksen yllä ovat siis edelleen olemassa ja tyypillisesti heikon talouskasvun ympäristössä liiketilojen vuokratasot laskevat, uusien liiketilojen vuokraaminen vaikeutuu ja vajaakäyttö lisääntyy.

Cityconin kasvustrategian toteutus vaatii uuden rahoituksen hankkimista, joten rahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvät riskit ovat merkittäviä Cityconin kannalta. Pankkien halukkuus lainata rahaa kiinteistösijoitusyhtiöille on pysynyt maltillisena, rahoituksen saatavuus rajoitettua ja luottomarginaalit ovat pysyneet korkealla tasolla tai jopa nousseet entisestään. Tulevaisuudessa tiukentuva pankki- ja vakuutussektoreita koskeva sääntely (Basel III ja Solvency II –säännökset) tullee ylläpitämään velkarahoituksen korkeampia kustannuksia ja rajoittamaan pitkäaikaisen pankkirahoituksen saatavuutta. Tämä on omiaan nostamaan Cityconin uuden lainarahoituksen hintaa. Toistaiseksi entisestään madaltunut korkotaso ja Cityconin aktiivinen rahoituspolitiikka on lieventänyt marginaalien nousun vaikutusta. Lähivuosina Cityconin täytyy jälleenrahoittaa ennen rahoituskriisiä alhaisilla luottomarginaaleilla solmittuja lainasopimuksia, jolloin näiden lainojen luottomarginaalit tulevat nousemaan. Nousevat luottomarginaalit todennäköisesti johtavat Cityconin keskikorkotason nousuun tulevaisuudessa, vaikka markkinakorkotasossa ei tapahtuisi merkittäviä muutoksia.

Yhtiö etsii aktiivisesti vaihtoehtoisia rahoituslähteitä vähentääkseen pankkirahoitukseen liittyviä riskejä, ja pystyi toukokuussa laskemaan liikkeeseen 150 miljoonan euron kotimaisen joukkolainan, mutta ei ole takeita siitä, että sellaisia vaihtoehtoisia rahoituslähteitä olisi jatkossa saatavilla kilpailukykyiseen hintaan.

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon kehitykseen liittyy edelleen paljon epävarmuutta johtuen valtioiden velkaongelmista ja tästä johtuvasta haasteellisesta taloustilanteesta. Yhtiön omistamien sijoituskiinteistöjen käypään arvoon vaikuttavat monet seikat, kuten yleinen ja paikallinen talouskehitys, korkotaso, odotettavissa oleva inflaatio, markkinavuokrien kehitys, vajaakäyttö sekä kiinteistösijoittajien tuottovaatimukset ja kilpailutilanne. Tämä epävarmuus heijastuu eniten liikekiinteistöihin, jotka sijaitsevat suurien kaupunkien ulkopuolella tai ovat muuten vähemmän haluttuja kiinteistöjä, koska sijoittajien kysyntä ei juuri nyt kohdistu tällaisiin kiinteistöihin ja myöskään pankit eivät ole erityisen halukkaita rahoittamaan tämän kaltaisia kohteita. Toisaalta parhaiden kauppakeskusten, joihin sijoittajien kysyntä on epävarmuuden keskellä ohjautunut, käyvät arvot ovat myös vuoden 2012 aikana pysyneet vakaina tai osin jopa nousseet.

Yhtiön lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä, riskienhallintaa ja riskienhallinnan periaatteita käsitellään laajemmin yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/riskienhallinta, vuoden 2011 tilinpäätöksen sivuilla 40–42 sekä vuoden 2011 vuosikertomuksen sivuilla 73–74.

Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2012 on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja se on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.citycon.fi.

Helsinki, 10. heinäkuuta 2012

Citycon Oyj

Hallitus

Taloudellinen raportointi vuonna 2012

Citycon julkistaa vielä yhden osavuosikatsauksen tilikaudella 2012:

1-9/2012 keskiviikkona 10.10.2012 noin klo 9.00.

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta www.citycon.fi.

Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi