Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2012 on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja se on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.citycon.fi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Citycon Oyj:n hallitus on 5.2.2013 hyväksynyt yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2012. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Myös Citycon-konsernin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2012 on julkaistu samanaikaisesti yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa. Kaikki nämä asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi.

Yhteenveto vuoden 2012 viimeisestä vuosineljänneksestä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen

- Liikevaihto kasvoi 62,1 miljoonaan euroon (Q3/2012: 60,9 milj. euroa).

- Nettovuokratuotot laskivat 0,5 miljoonaa euroa eli 1,3 prosenttia 42,1 miljoonaan euroon (42,6 milj. euroa) johtuen pääasiassa korkeammista kiinteistöjen hoitokuluista johtuen normaalista kausivaihtelusta.

- Operatiivinen liikevoitto (EPRA operating profit) laski 3,1 miljoonaa euroa eli 8,3 prosenttia 34,2 miljoonaan euroon (37,3 milj. euroa) pääasiassa johtuen 2,5 miljoonaa euroa korkeammista hallinnon kuluista, joista 0,9 miljoonaa euroa oli kertaluonteisia uudelleenorganisointikuluja.

 - Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS) laski 0,049 euroon (0,062 euroa) johtuen myös korkeammasta osakemäärästä, joka oli seurausta lokakuussa 2012 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena. EPRA:n tunnuslukuihin ei sisälly operatiiviseen liiketoimintaan kuulumattomia eriä kuten sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksia.

- Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon voitto oli 3,8 miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2 714,2 miljoonaa euroa (2 695,5 milj. euroa), ja keskimääräinen sijoituskiinteistöjen nettotuottovaatimus oli 6,3 prosenttia (6,3 %).

Yhteenveto vuodesta 2012 verrattuna vuoteen 2011

 


Citycon saavutti julkistamansa vuoden 2012 taloudelliset tavoitteet. Yhtiö tarkensi vuoden 2012 kolmannen osavuosikatsauksensa yhteydessä tavoitteitaan ja ilmoitti odottavansa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan vuoteen 2011 verrattuna 16–21 miljoonalla eurolla, operatiivisen liikevoittonsa (EPRA operating profit) 14–19 miljoonalla eurolla, operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) 6–11 miljoonalla eurolla ja osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa olevan 0,195–0,215. Vuonna 2012 liikevaihto kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 22,2 miljoonalla eurolla. Erityisesti vuokralaisiin liittyvien projektien ajoitus Baltiassa johti korkeampaan liikevaihtoon, kuin mitä yhtiö ennusti kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä. Mitkään muut liikevaihdon kehitykseen yleisesti liittyvät tekijät eivät muuttuneet.  Operatiivinen liikevoitto kasvoi (EPRA operating profit) 18,3 miljoonalla euroa, operatiivinen tulos (EPRA Earnings) 10,6 miljoonalla eurolla sekä osakekohtainen operatiivinen tulos oli 0,214.

- Hallitus ehdottaa 0,04 euron osakekohtaista osinkoa (0,04 euroa/osake) ja 0,11 euron osakekohtaista pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (0,11 euroa/osake).

- Liikevaihto kasvoi 239,2 miljoonaan euroon (2011: 217,1 milj. euroa).

- Nettovuokratuotot kasvoivat 17,7 miljoonaa euroa eli 12,3 prosenttia ja olivat 162,0 miljoonaa euroa (144,3 milj. euroa). Kehityshankkeiden valmistuminen ja kauppakeskus Kristiinen, Högdalen Centrumin, Arabian ja Albertslundin hankinnat kasvattivat nettovuokratuottoja 13,4 miljoonalla eurolla.

- Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotto kasvoi 5,5 miljoonaa euroa eli 4,9 prosenttia ilman vahvistuneen Ruotsin kruunun vaikutusta.

- Tulos/osake oli 0,26 euroa (0,05 euroa).

- Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) kasvoi 0,214 euroon (0,197 euroa).

- Liiketoiminnan nettorahavirta/osake laski 0,21 euroon (0,25 euroa) johtuen eroista ajoituksessa ja vertailukauden kertaluonteisista eristä.

Avainluvut
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 


   IFRS:n mukaiset tunnusluvut

   Q4/2012

   Q4/2011

   Q3/2012

   2012

   2011

   Muutos-% 1)

   Liikevaihto, Me

   62,1

   56,0

   60,9

   239,2

   217,1

   10,2 %

   Nettovuokratuotto, Me

   42,1

   37,3

   42,6

   162,0

   144,3

   12,3 %

   Katsauskauden voitto/tappio emoyhtiön omistajille, Me

   20,4

   -5,4

   30,2

   77,2

   13,0

   495,7 %

   Tulos/osake, euroa 2)

   0,06

    -0,02

   0,10

   0,26

   0,05

   438,9 %

   Liiketoiminnan nettorahavirta/osake, euroa 2)

   0,04

   0,04

   0,05

    0,21

   0,25

   -16,2 %

   Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, Me

    

    

   2 695,5

   2 714,2

   2 522,1

   7,6 %

   Omavaraisuusaste, %

    

    

   34,8

   37,8

   36,0

   4,7 %

   EPRA:n mukaiset tunnusluvut

   Q4/2012

   Q4/2011

   Q3/2012

   2012

   2011

   Muutos-% 1)

   Operatiivinen liikevoitto (EPRA operating profit), Me

   34,2

   28,9

   37,3

   135,7

   117,4

   15,5 %

   % liikevaihdosta

   55,1 %

   51,6 %

   61,3 %

   56,7 %

   54,1 %

   4,8 %

   Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), Me

   16,2

   12,5

   17,8

   63,9

   53,3

   20,0 %

   Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic), euroa 2)

   0,049

   0,043

   0,062

   0,214

   0,197

   8,5 %

   Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share), euroa

    

    

   3,71

   3,49

    3,62

   -3,7 %

   Oikaistu nettovarallisuus/osake (EPRA NNNAV per share), euroa

    

    

   3,24

   3,08

   3,29

   -6,4 %

   Osinko/osake, euroa

    

    

    

   0,043)

   0,04

   0,0%

   Sijoitetun vapaan oman pääoman palautus/osake, euroa

    

    

    

   0,113)

   0,11

   0,0%

   Osinko ja sijoitetun vapaan oman pääoman palautus

   yhteensä/osake, euroa

    

    

    

   0,153)

   0,15

   0,0%


1) Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista ja viittaa vuosien 2012 ja 2011 väliseen muutokseen.

2) Osakekohtaiset tulos tunnusluvut on laskettu osakeantioikaistulla osakkeiden määrällä lokakuussa 2012 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena.

3) Hallituksen ehdotus.


Toimitusjohtajan kommentti

Yhtiön toimitusjohtaja Marcel Kokkeel kommentoi katsauskautta:

”Cityconin tärkein tavoite vuonna 2012 oli tuloksen ja tulevien kassavirtojen parantaminen.

Tämän toteuttamiseksi tehostimme toimintaamme, tunnistimme kehitysmahdollisuuksia, käynnistimme hankkeita ja toteutimme valikoituja uushankintoja. Heinäkuussa laajensimme kiinteistökantaamme maantieteellisesti Tanskaan hankkimalla Kööpenhaminassa sijaitsevan Albertslund Centrum -kauppakeskuksen. Ruotsissa vahvistimme markkina-asemaamme huomattavasti ostamalla tukholmalaisen Kista Gallerian (kauppa saatiin päätökseen tammikuussa 2013). Kista Gallerian hankinta tasapainottaa Cityconin kasvustrategian mukaisesti eri liiketoiminta-alueiden painoarvoa yrityksen kiinteistösalkussa. Toinen keskeinen peruste hankinnalle on liiketilojen tarjonnan parantaminen ja laajemman korkealaatuisen kauppakeskusvalikoiman tarjoaminen vähittäiskaupan toimijoille.

Cityconin strategiaan kuuluvat myös joint venture -yhteisomistussopimukset kauppakeskusinvestoinneissa. Esimerkkinä tästä strategiasta on yhteistyömme maailmanlaajuisesti toimivan, arvostetun yhteisyrityskumppani CPPIB:n kanssa. Puolet Kista Gallerian hankinnasta on rahoitettu yhdessä CPPIB:n kanssa kiinteistövakuudellisella lainalla. Osakeantia suunnitellaan parhaillaan.

Vuonna 2012 yrityksen vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 4,9 prosenttia. Strategiamme mukaisesti saimme uusia kansainvälisiä vuokralaisia, kuten brittiläisen Debenhamsin ja italialaisen Furlan.

Viime vuonna vähensimme hallinnollisia kustannuksia, ja kulujensäästöohjelma jatkuu. Tavoitteet vuodelle 2013 ovat aiempaa korkeammalla: hallinnollisten kustannusten säästötavoite vuonna 2013 on säästää noin 5 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2012 tasoon.

Käytännössä kaikki vuonna 2013 erääntyvät lainat on jälleenrahoitettu onnistuneesti. Laajensimme rahoituslähteitämme joukkolainamarkkinoille, ja lokakuussa vahvistimme tasettamme merkintäetuoikeusannilla. Kista Gallerian hankinnan jälkeen yhtiö aloitti uuden merkintäoikeusannin suunnittelun etupäässä hankinnan rahoittamiseksi ja tase vahvistamiseksi.

Vuonna 2013 Citycon täyttää 25 vuotta. Tämän vuoden aikana Citycon vahvistaa laadukasta brändiään ja profiiliaan osakkeenomistajien, vuokralaisten, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien suuntaan. Uskomme, että paikallisen kauppakeskusbrändin teho tulee yhdistää Cityconin voimaan ja osaamiseen alan johtavana pohjoismaisena toimijana.”


Toimintaympäristön kehitys

Yleisesti ottaen vuosi 2012 oli taloudellisen epävarmuuden aikaa, vaikkakin positiivista virettä oli havaittavissa vähittäiskaupan kasvaessa Cityconin toimintamaissa. Vuoden aikana markkinoiden epävarmuus on kasvanut euroalueen valtioiden velkakriisin syventymisen vuoksi.

Vähittäiskaupan kasvu sekä inflaatio ovat tärkeitä Cityconin liiketoiminnassa, ja ne vaikuttavat suoraan liiketiloista saataviin vuokriin. Lähes kaikki yhtiön vuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin, merkittävässä osassa vuokrasopimuksista on myös liikevaihtosidonnainen osuus. Kaikissa Cityconin toimintamaissa kuluttajahinnat jatkoivat nousuaan vuoden aikana. Joulukuussa inflaatio oli Suomessa 2,4 prosenttia, Ruotsissa -0,1 prosenttia, Virossa 3,9 prosenttia ja Liettuassa 2,8 prosenttia.


(Lähteet: Tilastokeskus, Statistiska Central Byrån, Statistics Estonia.)

Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehitykseen oli edelleen positiivista Pohjoismaissa, vastaavasti Baltiassa kuluttajien luottamus oli koko vuoden ajan negatiivista. Epävarma taloustilanne ja negatiiviset uutiset vaikuttivat kuluttajien luottamukseen Pohjoismaissa ja positiivinen trendi taittui kesällä ja heikentyi vuoden viimeisten kuukausien aikana kaikissa yhtiön toimintamaissa. Joulukuussa kuluttajien luottamus nousi Suomessa ja Tanskassa takaisin alkuvuoden positiivisiin lukuihin, mutta Ruotsissa se vaipui lähes nollaan. (Eurostat)

Vähittäiskaupan kasvu sekä inflaatio ovat tärkeitä Cityconin liiketoiminnassa, ja ne vaikuttavat liiketiloista saataviin vuokriin. Vuoden aikana vähittäiskaupan myynti kasvoi sekä Suomessa että Ruotsissa. Kaikkiaan vähittäiskauppa kasvoi Suomessa 4,4 prosenttia ja Ruotsissa 2,3 prosenttia vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011, tammi-marraskuussa vähittäiskauppa kasvoi Virossa 7,0 prosenttia ja Liettuassa 4,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. (Tilastokeskus, Statistiska Central Byrån, Statistics Estonia, Statistics Lithuania.)

Kausivaihtelulla tasoitettu työttömyys on Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Euroopan Unionin keskiarvoa (10,7 %) matalampi: joulukuun lopussa kausivaihtelulla tasoitettu työttömyysaste oli Suomessa 7,7 prosenttia, Ruotsissa 8,1 prosenttia ja Tanskassa 7,9 prosenttia. Virossa ja Liettuassa työttömyysasteet ovat edelleen korkealla, mutta laskussa poikkeuksensa Pohjoismaiden lukuihin: Virossa 9,5 prosentissa ja Liettuassa 12,5 prosentissa lokakuun lopussa. (Eurostat)

Rahoitusmarkkinoiden Euroopan laajuinen epävakaus vaikuttaa edelleen rahoituksen saatavuuteen ja hintaan.

Kiinteistömarkkinat

Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla sijoituskysyntä on säilynyt suhteellisen vakaana, mutta parhaiden kohteiden rajallinen tarjonta on pitänyt transaktiovolyymit matalalla tasolla. Liikekiinteistöjen transaktiovolyymi asettui vuonna 2012 noin 400 miljoonaan euroon ollen hieman vuoden 2011 tasoa korkeampi. Myöskään ennuste alkavalle vuodelle ei odota tilanteeseen merkittäviä muutoksia. Parhaiden kohteiden tuottovaatimukset ovat pysyneet vakaina, mutta kakkosluokan kohteissa tuottovaatimukset ovat kääntymässä nousuun. Vähittäiskaupan myynnin positiivisen kehityksen myötä liiketilojen vuokrat ovat jatkaneet nousuaan, painottuen kuitenkin parhaisiin sijainteihin.

Ruotsissa liikekiinteistöjen transaktiovolyymi, 13,4 miljardia kruunua jäi vuonna 2012 selkeästi edellistä vuotta (16,1 miljardia kruunua) heikommaksi. Sijoittajien kiinnostus kiinteistöihin, jotka sijaitsevat hyvällä sijainnilla ja joissa on vahvat vuokralaiset sekä alhainen vajaakäyttö, on vahvaa. Sen sijaan niiden kohteiden myyminen, jotka eivät täytä joitakin tai kaikkia näistä kriteereistä on huomattavasti haastavampaa. Prime-kauppakeskusten tuottovaatimukset ovat pysyneet vakaina vuoden 2011 puolivälistä saakka, mutta tuottovaateet nousivat tilaa vievän kaupan kohteiden osalta vuoden 2012 viimeisellä vuosineljänneksellä.

Virossa vahva myynnin kasvu on lisännyt liiketilojen kysyntää erityisesti Tallinnan keskustassa ja moderneissa kauppakeskuksissa. Vajaakäyttö Tallinnan kauppakeskuksissa on lähellä nollaa ja liiketilojen vuokrat ovat nousseet linjassa inflaation kanssa. Myös sijoitusmarkkinat ovat aktivoituneet liikekiinteistöjen osalta ja tuottovaatimukset ovat laskeneet alle 8 prosentin. Myös Liettuassa kysyntä on elpymässä ja sijoittajien aktiivisuuden ennustetaan vaikuttavan tuottovaateita laskevasti.


(Lähde: Jones Lang LaSalle Finland Oy)

Vuokralaisten myynnit ja kävijämäärät Cityconin kauppakeskuksissa

Kokonaismyynti Cityconin kauppakeskuksissa vuoden aikana kasvoi 6 prosenttia ja kävijämäärät 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myynnin kehitys oli positiivinen kaikissa yhtiön toimintamaissa: Suomessa kasvu oli 5 prosenttia, Ruotsissa 5 prosenttia ja Baltiassa ja uusilla markkinoilla 14 prosenttia. Kävijämäärä kasvoi Suomessa 2 prosenttia, Ruotsissa 6 prosenttia sekä Baltiassa ja uusilla markkinoilla 6 prosenttia. Positiivinen kehitys myynneissä ja kävijämäärissä johtuu pääosin viime vuosina valmistuneista kehityshankkeista. Vertailukelpoinen kauppakeskusmyynti kasvoi 4 prosenttia ja kävijämäärä 2 prosenttia. Myynti- ja kävijämääräluvuissa on mukana arvioita.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön hallituksen arvion mukaan yhtiön kannalta keskeisimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toiminta-alueiden taloudelliseen kehitykseen, mikä vaikuttaa liiketilojen kysyntään, vajaakäyttöön sekä markkinavuokriin. Keskeisiä lähiajan riskejä ovat nousevat rahoituskulut korkeampien luottomarginaalien seurauksena, alentunut velkarahoituksen saatavuus sekä kiinteistöjen käyvän arvon kehitys epävarmassa taloudellisessa ympäristössä.

Liiketilojen kysyntään, vajaakäytön pienentämiseen ja laskeviin markkinavuokratasoihin liittyy haasteita hitaan talouskasvun ympäristössä, joskin talouskriisin vaikutukset liiketilojen vuokratasoon ja vuokrausasteeseen ovat toistaiseksi jääneet verraten vähäisiksi Cityconin liiketoiminta-alueilla. Talouden suuntaukset, erityisesti kuluttajien luottamukseen ja käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät, vaikuttavat kuitenkin väistämättä liiketilojen kysyntään. Vuoden 2012 kuluessa euroalueen epävarmuus on jatkunut, mikä on vaikeuttanut talouskasvuennusteiden laatimista. Riskit talouskasvun kehityksen yllä ovat siis edelleen olemassa ja tyypillisesti heikon talouskasvun ympäristössä liiketilojen vuokratasot laskevat, uusien liiketilojen vuokraaminen vaikeutuu ja vajaakäyttö lisääntyy.

Cityconin kasvustrategian toteutus vaatii uuden rahoituksen hankkimista, joten rahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvät riskit ovat merkittäviä Cityconin kannalta. Pohjoismaisten pankkien halukkuus lainata rahaa kiinteistösijoitusyhtiöille on pysynyt maltillisena joten rahoituksen saatavuus on rajoitettua ja luottomarginaalit ovat pysyneet korkealla tasolla. Tulevaisuudessa tiukentuva pankki- ja vakuutussektoreita koskeva sääntely (Basel III ja Solvency II -säännökset) tullee ylläpitämään velkarahoituksen korkeampia kustannuksia ja rajoittamaan pitkäaikaisen pankkirahoituksen saatavuutta. Tämä on omiaan nostamaan Cityconin uuden lainarahoituksen hintaa. Toistaiseksi entisestään madaltunut korkotaso ja Cityconin aktiivinen rahoituspolitiikka on lieventänyt marginaalien nousun vaikutusta. Lähivuosina Cityconin täytyy jälleenrahoittaa ennen rahoituskriisiä alhaisilla luottomarginaaleilla solmittuja lainasopimuksia, jolloin näiden lainojen luottomarginaalit tulevat nousemaan ja johtavat Cityconin keskikorkotason nousuun tulevaisuudessa. Vuoden 2013 jälleenrahoitusriskiä pienentää merkittävästi yhtiön syyskuussa allekirjoittama EUR 360 miljoonan suuruinen luottosopimus Pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa jollasovittiin tärkeimpien 2012 ja 2013 erääntyvien lainojen jälleenrahoituksesta.

Yhtiö etsii aktiivisesti vaihtoehtoisia rahoituslähteitä vähentääkseen pankkirahoitukseen liittyviä riskejä, ja pystyi toukokuussa laskemaan liikkeeseen 150 miljoonan euron kotimaisen joukkolainan, mutta ei ole takeita siitä, että sellaisia vaihtoehtoisia rahoituslähteitä olisi jatkossa saatavilla kilpailukykyiseen hintaan.

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon kehitykseen liittyy edelleen paljon epävarmuutta johtuen haasteellisesta taloustilanteesta. Yhtiön omistamien sijoituskiinteistöjen käypään arvoon vaikuttavat monet seikat, kuten yleinen ja paikallinen talouskehitys, korkotaso, odotettavissa oleva inflaatio, markkinavuokrien kehitys, vajaakäyttö sekä kiinteistösijoittajien tuottovaatimukset ja kilpailutilanne. Tämä epävarmuus heijastuu eniten liikekiinteistöihin, jotka sijaitsevat suurien kaupunkien ulkopuolella tai ovat muuten vähemmän haluttuja kiinteistöjä, koska sijoittajien kysyntä ei juuri nyt kohdistu tällaisiin kiinteistöihin ja myöskään pankit eivät ole erityisen halukkaita rahoittamaan tämän kaltaisia kohteita. Toisaalta parhaiden kauppakeskusten, joihin sijoittajien kysyntä on epävarmuuden keskellä ohjautunut, käyvät arvot ovat myös vuoden 2012 aikana pysyneet vakaina tai osin jopa nousseet.

Yhtiön lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä, riskienhallintaa ja riskienhallinnan periaatteita käsitellään laajemmin yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/riskienhallinta, vuoden 2012 tilinpäätöksen sivuilla 43-46 sekä tulevassa vuoden 2012 vuosikertomuksen sivuilla 50-51.

Hallituksen osingonjakoa ja varojen jakamista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta koskeva ehdotus

Emoyhtiön kertyneet voittovarat ovat 17,3 miljoonaa euroa, johon on lisätty tilikauden voitto 17,0 miljoonaa euroa. Emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa olevat varat tilikauden päättymispäivänä olivat 337,3 miljoonaa euroa.

Cityconin hallitus ehdottaa 21.3.2013 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautusta 0,11 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 26.3.2013 ja että osinko ja pääoman palautus maksetaan 4.4.2013.

Tulevaisuuden näkymät

Citycon keskittyy edelleen liiketoiminnan nettorahavirran ja operatiivisen liikevoiton kasvattamiseen. Toteuttaakseen strategiaansa yhtiö keskittyy lisäarvoa tuottaviin toimenpiteisiin, valikoituihin hankintoihin ja proaktiiviseen omaisuudenhoitoon.

Suunniteltujen kehityshankkeiden käynnistämistä arvioidaan tarkasti tiukoilla esivuokrauskriteereillä. Yhtiö pyrkii jatkamaan ydinliiketoimintaansa kuulumattomien kohteiden myyntiä kiinteistökannan parantamiseksi ja taseen vahvistamiseksi sekä jatkaa kohteiden myyntistrategioiden selvittämistä kohteiden arvon maksimoimiseksi proaktiivisella johtamisella ja vuokraamisella.

Vuonna 2013 Citycon odottaa jatkavansa vakaan kassavirran tuottamista ja odottaa liikevaihtonsa kasvavan 5–20 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2012, operatiivisen liikevoittonsa kasvavan (EPRA operating profit) 5–20 miljoonalla eurolla verrattuna edelliseen vuoteen nykyisellä kiinteistökannalla sisältäen viimeaikaiset hankinnat ja myynnit. Citycon odottaa operatiivisen tuloksensa (EPRA earnings) kasvavan 15–30 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS:n) olevan 0,22–0,26 perustuen nykyiseen osakemäärään. Arvio perustuu valmistuneisiin ja valmistuviin kehityshankkeisiin sekä vallitsevaan inflaatio- ja euro-kruunu valuuttakurssitasoon sekä nykyisiin korkoihin. Kohteet, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Ennusteissa Citycon on olettanut, että Kista Galleria yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Pääomaosuusmenetelmän mukaan Cityconin osuus (50%) Kista Gallerian tilikauden tuloksesta esitetään laajan konsernituloslaskelman rivillä Osuus yhteisessä määräysvallassa olevien yksikköjen voitoista ja konsernitaseessa Cityconin osuus Kista Galleriasta esitetään rivillä Osuudet yhteisessä määräysvallassa olevissa yksiköissä.

Helsinki, 5. helmikuuta 2013

Citycon Oyj

Hallitus

Taloudellinen raportointi vuonna 2013

Citycon julkaisee vuoden 2012 vuosikertomuksen ja vastuullisuusraportin verkkosivuillaan viimeistään viikolla yhdeksän.

Citycon julkistaa kolme osavuosikatsausta tilikaudella 2013. Osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti:

1-3/2013 keskiviikkona 24.4.2013 noin klo 9,

1-6/2013 keskiviikkona 10.7.2013 noin klo 9 ja

1-9/2013 keskiviikkona 16.10.2013 noin klo 9.

Yhtiökokous

Cityconin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.3.2013 klo 15.00 alkaen Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki.

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta www.citycon.fi.

Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi