Citycon Oyj:n tiedonantopolitiikka on päivitetty ja se on saatavilla englanninkielisenä yhtiön internet-sivuilla www.citycon.fi/tiedonantopolitiikka. Päivitykset olivat teknisluonteisia ja ne tehtiin vastaamaan tammikuussa 2013 uudistettua organisaatiorakennetta.


Helsinki, 16.10.2013

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.com


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi