Citycon Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella yhtiön
avainhenkilöille suunnatulla maksuttomalla osakeannilla annetut 7 040
uutta osaketta on tänään merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet
otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi
Helsingissä yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa 20.5.2008.

Rekisteröinnin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi
220 992 586 osakkeeseen. Uudet osakkeet tuottavat samat
osakasoikeudet yhtiössä kuin yhtiön muut osakkeet.

Rahoitustarkastuksen 14.5.2008 antaman päätöksen mukaan yhtiöllä on
lupa poiketa velvollisuudesta julkistaa listalleottoesite
kannustinjärjestelmän perusteella annettujen osakkeiden osalta.

Yhtiö on 15.5.2008 julkistanut tiedotteen kannustinjärjestelmän
mukaisista osakepalkkioista ja kannustinjärjestelmään liittyvästä
suunnatusta maksuttomasta osakeannista.

Helsinki 19.5.2008

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi