kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
jäsenten lukumääräksi päätetään nykyinen kahdeksan ja että
hallituksen nykyiset jäsenet Gideon Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo
Lähdesmäki, Claes Ottosson, Dor J. Segal ja Thomas W. Wernink
valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi
nimitysvaliokunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi
valitaan diplomi-insinööri Per-Håkan Westin (s. 1946) ja
oikeustieteen kandidaatti Amir Bernstein (s. 1969).

Per-Håkan Westin on Ruotsin kansalainen ja toiminut aikaisemmin AP
Fastigheter AB:n toimitusjohtajana. AP Fastigheter AB on yksi Ruotsin
suurimmista kiinteistösijoitusyhtiöistä. Amir Bernstein on Israelin
kansalainen ja kansainvälisen kiinteistösijoitus- ja
varainhallintayhtiön Sveitsin maajohtaja, mutta siirtymässä
lähiaikoina Gazit-Globe Ltd.:n Euroopan toiminnoista vastaavaksi
johtajaksi. Gazit-Globe Ltd. on israelilainen, Tel Avivin pörssissä
noteerattu kiinteistösijoitusyhtiö ja Cityconin suurin
osakkeenomistaja.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen aiemmista jäsenistä teollisuusneuvos Carl G. Nordman ja
toimitusjohtaja Amir Gal eivät enää olleet käytettävissä
uudelleenvalintaan.

Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan 160 000 euron vuosipalkkio, hallituksen
varapuheenjohtajalle 60 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen
jäsenelle 40 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi ehdotetaan, että
hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien
puheenjohtajille maksetaan 700 euron sekä hallituksen ja valiokuntien
muille jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio.

Helsinki 14.2.2008

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi