NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

Citycon Oyj:n 3.10.2007 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa
merkittiin kaikki tarjotut 27 594 782 osaketta. Ensisijaisessa
merkinnässä merkittiin 27 235 387 osaketta, mikä vastaa 98,7
prosenttia tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä
merkittiin 6 775 015 osaketta eli jaettavissa olevien osakkeiden
määrä ylittyi 6 415 620 osakkeella. Citycon keräsi osakeannilla
bruttomäärältään 99 341 215,20 euroa.

Citycon Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt kaikki 19.9.-3.10.2007
järjestetyssä osakeannissa tehdyt ensisijaiset merkinnät ja päättänyt
toissijaisen merkintäoikeuden perusteella tehtyjen merkintöjen
hyväksymisestä merkintöjä tehneiden osakkeenomistajien
täsmäytyspäivän 13.9.2007 mukaisen omistuksen suhteessa osakeannin
ehtojen mukaisesti. Toissijaiseen merkintään osallistunut
osakkeenomistaja saa uusia osakkeita noin 0,36 prosenttia
täsmäytyspäivän mukaisesta omistuksesta pyöristettynä lähimpään
kokonaiseen osakkeeseen. Koska liikkeeseen voidaan laskea vain
kokonaisia osakkeita, osakeannin täsmäytyspäivänä 140 osaketta tai
vähemmän omistaneille osakkeenomistajille ei voitu jakaa osakkeita
toissijaisessa merkinnässä.

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät saaneet toissijaisen
merkintäoikeuden perusteella merkitsemiään osakkeita tai kaikkia
niistä, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta
osakkeenomistajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille
arviolta 10.10.2007. Palautettaville varoille ei suoriteta korkoa.

Ensisijaisessa merkinnässä merkityt osakkeet ovat olleet 4.10.2007
alkaen kaupankäynnin kohteena OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä
väliaikaisina osakkeina ("Citycon uudet"). Kaikki osakeannissa
merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 10.10.2007,
jonka jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Cityconin nykyiseen
osakelajiin. Väliaikaiset osakkeet sekä toissijaisen merkintäoikeuden
perusteella merkityt osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa
arviolta 11.10.2007 alkaen.

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiön
osakkeiden lukumäärä nousee 220 758 254 osakkeeseen. Kaikki
osakeannissa merkityt osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan.
Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon ja
tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Cityconissa siitä lähtien,
kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Osakeannista ja hallituksen 10.9.2007 päättämästä, 22.8.2006 listatun
vaihtovelkakirjalainan lainaehtojen mukaisesta vaihtohinnan
tarkistuksesta johtuen hallitus päätti myös korottaa
vaihtovelkakirjalainan nojalla merkittävien osakkeiden enimmäismäärää
25 326 947 osakkeesta 26 190 476 osakkeeseen. Osakkeiden
enimmäismäärän korotus on tarkoitus merkitä kaupparekisteriin
arviolta 10.10.2007.

Helsinki 8.10.2007

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puh. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Talousjohtaja Eero Sihvonen, matkapuhelin 050 557 9137

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

This release is not an offer of securities for sale in the United
States. The securities referred to herein may not be offered or sold
in the United States absent registration under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. Any
public offering of securities to be made in the United States will be
made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer
and that will contain detailed information about the company and
management, as well as financial statements. The issuer does not
intend to conduct a public offering in the United States or register
any part of the offering in the United States. Copies of this release
are not being made and may not be distributed or sent into the United
States, Canada, Japan or Australia.