Citycon Oyj:n yhdistetty vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2012 on julkaistu tänään suomeksi ja englanniksi. Julkaisuun sisältyy myös yhtiön 6.2.2013 julkaisema tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 2012.

Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti on jaettu viiteen pääosioon: Johdanto, Liiketoiminta ja kiinteistöomaisuus, Vastuullisuus, Perustietoa ja avainlukuja sekä Tilinpäätös. Jokainen osio muodostaa oman kokonaisuutensa. Vuosikertomus on sivunumeroitu tunnuksella ”VK” erottamaan se Tilinpäätöksestä.  

Cityconin vastuullisuusraportissa kuvataan yhtiön taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta yhtiön eri sidosryhmien suuntaan soveltaen Global Reporting Initiativen (GRI) rakennus- ja kiinteistösektorin toimialakohtaista (CRESS) suositusta yritysten vastuullisuusraportoinnin sisällöstä ja raportointiperiaatteista. Ympäristövastuun raportointi noudattaa myös EPRA:n julkaisemaa ohjeistusta.


Uusia asioita vuosikertomuksessa ja vastuullisuusraportissa:

- Kertomuksen teemana on yhteisöllisyys, esittely s. 1

- Vuokraustoiminta on esitetty omana kokonaisuutenaan, s. 20-21

- Maakohtaisten tekstien alle on integroitu ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun elementtejä, s. 24-33

- Vastuullisuuden kohokohdat on poimittu yhteenvedoksi, s. 37

- Vuoden aikana tehdyt tutkimukset on esitetty kattavasti, s. 39


Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti on tämän tiedotteen liitteenä ja uusittu verkkoversio johtajien tervehdysvideoineen on saatavilla osoitteessa www.vuosikertomus2012.citycon.fi. Yhtiön painettu vuosikertomus ja vastuullisuusraportti ilmestyy viikolla 10 ja sitä voi tilata osoitteesta info@citycon.fi.

Helsinki 1.3.2013

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

toimitusjohtaja


Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi