Kaupankäynti Citycon Oyj:n vuoden 2004 optio-ohjelmaan liittyvillä
C-optio-oikeuksilla alkaa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä
1.9.2008.

2004 C-optio-oikeuksia on yhteensä 1 300 000 kappaletta
(kaupankäyntitunnus CTY1SEW304; ISIN-koodi FI0009627905), joista
henkilöstölle on myönnetty 1 050 000 optio-oikeutta. Loput 250 000
optio-oikeutta ovat Cityconin tytäryhtiön Veniamo-Invest Oy:n
hallussa. Osakkeiden merkintäaika C-optio-oikeuksilla alkaa 1.9.2008
ja päättyy 31.3.2011. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan
merkitsemään 1,2127 Citycon Oyj:n osaketta. Yhteensä henkilöstön
hallussa olevilla C-optio-oikeuksilla voidaan merkitä enintään
1 273 335 osaketta. Yhtiön osakepääoma ei merkintöjen seurauksena
nouse, koska merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. C-optio-oikeuksien tämänhetkinen osakekohtainen
merkintähinta on 4,3613 euroa. Merkintähinnasta vähennetään puolet
vuosittain jaettavasta osakekohtaisesta osingosta ja/tai pääoman
palautuksesta.

Optio-oikeuksilla 2004 merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä
tilikaudelta, jonka kuluessa ne on merkitty. Muut osakkeenomistajan
oikeudet astuvat voimaan osakkeiden rekisteröintipäivästä.

Rahoitustarkastus on 19.7.2006 myöntänyt yhtiölle poikkeusluvan
listalleottoesitteen julkistamisesta haettaessa vuoden 2004
optio-oikeuksia ja niiden perusteella merkittäviä osakkeita
kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.

Vuoden 2004 optio-ohjelman ehdot sekä ohjeet osakemerkintöjen
tekemiseksi vuoden 2004 optioilla löytyvät yhtiön kotisivuilta
www.citycon.fi/optio-oikeudet.

Helsinki 29.8.2008

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Tiedotusvälineet
www.citycon.fi