Cityconin hallitus on aiemmin tänään julkistetun pörssitiedotteen
mukaisesti päättänyt osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden
mukaisesta, enintään 27 594 782 uuden osakkeen osakeannista.
Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjalainan haltijoiden sekä
osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Cityconin
hallitus on tänään päättänyt osakeannin johdosta optio-oikeuksien ja
pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan ehtoihin tehtävistä
muutoksista.

Vuoden 2004 optioehtojen mukaisesti optio-oikeuksien perusteella
merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintoja ja määrää muutettiin
siten, että kaikki vuoden 2004 optio-oikeudet oikeuttavat
merkitsemään 1,2127 osaketta ja että osakekohtainen merkintähinta
2004 A optio-oikeuksilla on 2,3432 euroa, 2004 B optio-oikeuksilla
2,7308 euroa ja 2004 C optio-oikeuksilla 4,4313 euroa.
Merkintähintoja alennetaan puolella tulevaisuudessa mahdollisesti
päätettävien osakekohtaisten osinkojen määrästä.

Osakemerkinnän yhteydessä optio-oikeuksien haltijan merkitsemä
osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi.
Kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeiden määrää
käyttäen ja pyöristetään lähimpään täyteen senttiin.

Edellä esitetyt muutokset optioehtoihin tulevat voimaan 10.10.2007
edellyttäen, että osakeanti toteutuu suunnitellusti. Koska yhtiön
vuoden 1999 optio-ohjelma ehtojensa mukaisesti päättyy 30.9.2007,
osakeannilla ei ole vaikutusta kyseisen optio-ohjelman ehtoihin.

Yllä mainittujen muutosten lisäksi Cityconin hallitus päätti
tarkistaa 22.8.2006 listatun pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan
vaihtohintaa vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 6(b)(iv)
mukaisesti 4,3432 eurosta 4,20 euroon. Vaihtohinnan muutos tulee
voimaan 4.10.2007 edellyttäen, että osakeanti toteutuu
suunnitellusti.

Helsinki 10.9.2007

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738
tai matkapuhelin 0400 333 256

Talousjohtaja Eero Sihvonen, matkapuhelin 050 557 9137

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

This press release has not been prepared for the purpose of an offer
of, solicitation of an offer, or any similar acts to buy or subscribe
for, securities of the issuer, and, in particular, does not
constitute an offer or a solicitation of an offer for securities of
the issuer in or to residents of the United States, Canada, Japan, or
Australia.